Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Sut i Gael Hyd i Ni

Mae’n hawdd cael hyd i Neuadd Dewi Sant 

Neuadd Dewi Sant
Yr Aes
Caerdydd
CF10 1AH  

Map Canol Dinas Caerdydd

Cliciwch yma i weld copi o’r map (pdf).

Cynllunio eich Taith
http://www.traveline.cymru/ 

 

  Mewn Car

Canolfan Dewi Sant 2

Uwchben Canolfan Dewi Sant 2 mae cyfleuster parcio modern 24 awr sydd â lle i 2,000 o geir. Mae hwn yn faes parcio diogel gyda system teledu cylch cyfyng yn monitro'r cyfleuster chwe llawr 24 awr ac i'ch helpu i gofio ar ba lefel rydych wedi parcio arni ar ôl diwrnod hir yn y siopau, mae'r maes parcio yn defnyddio codau lliw ac eiconau syml, hawdd eu cofio. Yn ogystal â hyn, mae pob lefel wedi'i henwi ar ôl afon yng Nghymru!
Mae pob ffordd allan o'r maes parcio hwn yn arwain cerddwyr yn syth at yr Aes.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:
http://www.stdavidscardiff.com

Gwybodaeth Ymwelwyr / Maes Parcio ewch i: 
Maes Parcio - Amserau Agor

Y Ganolfan Ddinesig
Mae llefydd parcio ar y stryd o gwmpas y Ganolfan Ddinesig.

Am fwy o wybodaeth, ewch i:
Parcio ar y stryd

Parcio a Theithi
Am amseroedd a phrisiau cliciwch yma.
  

  Ar y Trên

Gorsaf Ganolog Caerdydd
Gwaith cerdded tua phum munud.

Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd
Gwaith cerdded tua phum munud

Trafnidiaeth Cymru

 

  Mewn Awyren

Awyrborth Caerdydd
Gwaith gyrru tua hanner awr.

Maes Awyr Caerdydd

 

  Ar y Bys

Bws Caerdydd

Mae Gorsaf Fysus Caerdydd ar Stryd Wood ar gau ers 2 Awst ac mae rhai llwybrau wedi newid. Ewch i wefan Bws Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth. 

Ymuno â'r rhestr bostio