Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cefnogwch Ni

Neuadd Dewi Sant

Mae hyn yn adeg anodd iawn i ddiwydiant y celfyddydau.Y gefnogaeth wych mae ein cyngherddwyr triw yn dal i’w rhoi i ni ydi gwaed einioes yr oedfan ac mae’n hollbwysig o ran ymorol ein bod yn gallu cynnig i chi’r un dewis eang ac amrywiol o ddifyrrwch a pharhau ein gwaith cymuned a fawrbrisir unwaith y bydd yn ddiogel i ni ailagor. 

A fyddech chi’n ystyried rhoi rhodd i Neuadd Dewi Sant? Os felly, dewiswch y swm isod neu nodwch eich swm eich hun.

Mae eich rhodd yn werth y byd i ni ac mae pawb yn Neuadd Dewi Sant yn ei gwerthfawrogi’n aruthrol.

Ymuno â'r rhestr bostio