Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cefnogwch Ni

Neuadd Dewi Sant

Mae hyn yn adeg anodd iawn i ddiwydiant y celfyddydau.Y gefnogaeth wych mae ein cyngherddwyr triw yn dal i’w rhoi i ni ydi gwaed einioes yr oedfan ac mae’n hollbwysig o ran ymorol ein bod yn gallu cynnig i chi’r un dewis eang ac amrywiol o ddifyrrwch a pharhau ein gwaith cymuned a fawrbrisir unwaith y bydd yn ddiogel i ni ailagor. 

A fyddech chi’n ystyried rhoi rhodd i Neuadd Dewi Sant? Os felly, dewiswch y swm isod neu nodwch eich swm eich hun.

Mae eich rhodd yn werth y byd i ni ac mae pawb yn Neuadd Dewi Sant yn ei gwerthfawrogi’n aruthrol.

Ymuno â'r rhestr bostio