Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Tymor 2021-22 BBC Nawr yn Neuadd Hoddinott

NODER: Mae’r digwyddiadau isod yn digwydd yn Neuadd Hoddinott, sydd yng 
Nghanolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd, Caerdydd.

Ewch i Digwyddiadau yn Neuadd Hoddinott am ddigwyddiadau eraill.

________________________________________

Sylwer, mae holl gyngherddau BBC NOW yn fyw / wedi'u recordio i'w darlledu
ar rwydweithiau radio'r BBC.
 

Cyngerdd Prynhawn gyda Daniel Pioro - WEDI'I GANSLO
Dydd Gwener 28 Ionawr, 2.00pm
BBC Neuadd Hoddinott, Caerdydd 

Yn anffodus, mae’r digwyddiad hwn wedi’i GANSLO oherwydd yr achosion Covid. Os ydych wedi talu â cherdyn credyd/debyd, byddwch yn cael eich arian yn ôl yn awtomatig. Os ydych wedi prynu drwy ddull arall, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07437 106891 / 07391 903952 / 07971 835911 (peidiwch â gadael negeseuon llais neu yrru negeseuon testun gan na allwn ymateb iddynt ar y rhif symudol dros dro hwn) rhwng Dydd Llun-Dydd Gwener, 9.30am a 5pm.

 Ryan Bancroft   arweinydd 
 Daniel Pioro   ffidil
 Cerddorfa Cenedlaethol Cymreig y BBC   

 

 RHAGLEN  
 Sibelius    Tapiola, ag. 112  
 Joseph Davies     Parallax i’r feiolin a cherddorfa (Premiere Byd) 
 Sibelius   Symffoni Rhif 4

 

Yn portreadu Tapio, ysbryd bywiog y goedwig o fytholeg y Ffindir, mae Tapiola gan Sibelius yn llawn tristwch, harddwch a dirgelwch. Yn cael ei ganmol fel seren newydd, nid yw’r cyfansoddwr o Gaerdydd, Joseph Davies, o reidrwydd yn gyfansoddwr a fyddai’n cael ei baru’n naturiol â Sibelius, ond mae ei afiaith a’i feistrolaeth gerddorol yn gwneud ei waith yn bartner perffaith. Wedi’i ysgrifennu ar gyfer y fiolinydd Daniel Pioro, y perfformiad cyntaf erioed o Parallax yw canolbwynt y cyngerdd y prynhawn yma, cyn i ni symud ymlaen at Symffoni Rhif 4 gan Sibelius.

  • Pris Safonol: £15.00 | £20.00
  • Myfyrwyr: £5.00
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith | Dros 65: 10% yn llai
  • Grwpiau o 10 neu fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920878444): 15% yn llai 
  • Tocyn teulu (Opsiwn 1) - 1 Oedolyn ac 1-2 o blant dan 16 oed: £15.00
  • Tocyn teulu (Opsiwn 2) - 2 Oedolyn a 2-4 o blant o dan 16 oed: £20.00 
  • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt 

Ymuno â'r rhestr bostio