Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Time Credits

 

Yma yn Neuadd Dewi Sant rydym yn falch iawn o fod yn rhan o’r cynllun Time Credits. Rhedir y cynllun gan Tempo (Spice gynt), elusen a gychwynnwyd yng Nghymru yn 2008, ac mae bellach ar waith ledled gwledydd Prydain. Cymunedau cryfion, cydlyn ydi eu gweledigaeth lle rhoir gwerth ar amser pawb. 

Ffordd ydi Time Credits o gydnabod y pethau gwych mae pobl yn eu gwneud yn eu cymunedau, ac amser pawb yn gyfwerth, yn gwirfoddoli yn un o’r prosiectau lawer sy’n cymryd rhan yn y cynllun. Mae’r rhain yn amrywio o Cymru Golwg ar Fywyd Gwyllt, Global Gardens, Recovery Cymru, Clwb Beicio’r Eglwys Newydd, Clybiau Gwaith yn Rhondda Cynon Taf a llawer o brosiectau ardderchog eraill. Wedyn gellir gwario’r credydau mewn llawer o ganolfannau hamdden, yn cynnwys digwyddiadau dethol yn Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre. 

Cadwch olwg am y symbol isod i weld ymhle mae’r cynllun Time Credit ar waith* a mynd i timecredits.com i gael rhagor o wybodaeth.

*a bwrw bod tocynnau ar gael, Amodau a thelerau ar waith

Rhestr o sioeau sydd ar gael:

 Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd: Swae Opera!
 Dydd Mercher 16 Medi, 7.30pm
 2 greydyd

 Os oes arnoch eisiau mynd i fyd opera, heb orfod eistedd drwy gynhyrchiad cyfan, mae’r cyngerdd yma i’r dim i chi. Yn y bôn, uchelfannau sydd yma o rai o’r operâu mwyaf a sgrifennwyd erioed….. y munudau mewn opera sy’n tynnu’r lle i lawr, mewn operâu megis CarmenAidaSamson et DalilaTurandotCavalleria rusticanaLa bohème a rhagor at hynny. 

 Capital City Jazz Orchestra gyda’r unawdydd gwadd arbennig Jim Mullen
 Dydd Mawrth 6 Hydref, 8pm | Lolfa Lefel 3
 2 greydyd

 Bydd y gitarydd mawr ei wobr Jim Mullen yn dod at CCJO.  Mae Jim yn chwedl ymhlith cerddorion drwy’r byd yn grwn.  Run fath â Wes Montgomery, yn plycio â’i fawd yn hytrach na’r plectrwm, mae ei arddull eneidfawr yn neilltuol a dywedwyd amdano: “the best blues singer that Glasgow has ever produced!”The Herald 

 Show of Hands
 Dydd Sadwrn 21 Tachwedd, 7.30pm
 2 greydyd 

 Yn dilyn eu taith y llynedd, y fwyaf llwyddiannus hyd yma, daw’r pedwar at ei gilydd ar daith newydd sbon danlli grai yn 2020. Mae Steve Knightley, Phil Beer, Miranda Sykes a Cormac Byrne yn cael y gair o fod ‘y chwip o grŵp Show of Hands y mae eu dawn gerddorol ar y cyd yn hudol heb flewyn ar dafod’.

Bydd Taith ‘Tyne to Tamar’ yn rhoi tro drachefn am y senglau o’r ugain mlynedd aeth heibio: caiff y selogion edrych ymlaen at rai o recordiadau mwyaf Show of Hands megis RootsAIG a The Keeper, a’u sain yn ddyfnach ac yn ddwysach nag erioed o’r blaen.

Willy Porter o’r Unol Daleithiau fydd y gwestai arbennig ar y daith yma - ac i’w ganlyn gydasiad canu gwerin amgen a roc gwefreiddiol a dynamig, yn set sydd i’r un graddau yn ddycnwch, yn enaid ac yn gyhyrau ac yn gyfan gwbl wreiddiol.

 Sam Sweeney Band 
 Gwrando'r Gwreiddiau
 Dydd Mawrth 24 Tachwedd, 8pm | Lolfa Lefel 3  
 2 greydyd 

 Ar ôl rhoi cychwyn ar yrfa solo, rhyddhau ei albwm solo début The Unfinished Violin ar Island Records a mynd ag ef ar daith i dyrfaoedd mewn oedfannau dan eu sang ar daith lansio’r albwm yn 2019, yng ngwanwyn 2020 mae Sam yn rhyddhau ei ail albwm solo y bu mawr edrych ymlaen ato. 

Mae Sam a’i fand newydd yn rhoi rhywbeth yng ngherddoriaeth Lloegr na fu yno erioed o’r blaen.   Mae i’r albwm holl swagar a rhythm cerddoriaeth draddodiadol Lloegr ynghyd â sain enfawr, dawn, egni ac ysbryd gŵyl y bandiau sy’n dod i’r fei o sîns cerddoriaeth y gwledydd Celtaidd a Llychlyn. 

Mae’r albwm newydd yn byw ac yn bod mewn seinfyd pur wahanol i The Unfinished Violin.  Gan gefnu ar adrannau’r tannau, y piano, a’r harmoniwm, mae’r band newydd yn cynnwys gitarau acwstig a thrydan a’r basgrwth. 

 Alis Huws 
 Cyngerdd Awr Ginio
 Dydd Mawrth 16 Chwefror 2021, 1pm
 2 greydyd

 Unawdydd a cherddor siambr ar ei liwt ei hun ydi Alis Huws sydd newydd ei phenodi’n Delynor Swyddogol EUB Tywysog Cymru. Chwaraeodd sawl gwaith i Deulu Brenhinol Lloegr a rhoi perfformiadau drwy hyd a lled Ewrop a’r Dwyrain Pell.

Mae Alis yn perfformio’n rheolaidd mewn digwyddiadau amlwg eu lle i Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn cynnwys agor ei swyddfeydd newydd yn Llysgenhadaeth Prydain yn Berlin y llynedd, ei dathliadau Dygwyl Dewi yn Lancaster House, ac agor Brenhinol swyddogol y Senedd yn 2016. Yn gynharach eleni, fe’i gwahoddwyd i berfformio ym Mhalas Buckingham i nodi hanner can mlynedd ers arwisgo EUB Tywysog Cymru.

 Mavron Quartet
 Cyngerdd Awr Ginio
 Dydd Mawrth 2 Mawrth 2021, 1pm
 2 greydyd

 Yn syth o’u perfformiadau’n ddiweddar yn St Petersburg, Rwsia, daw Pedwarawd Mavron yn eu holau i roi cyngerdd awr ginio cyfareddol eto. Ar thema Rwsia fyth, bydd y Mavroniaid yn cyflwyno Pedwarawd Tannau Cyntaf Prokofiev ochr yn ochr â Phymthegfed Pedwarawd Tannau Mozart yn D leddf. 

Dewch i brofi perfformiad llawenychol eto gan ensemble preswyl Neuadd Dewi Sant, Pedwarawd Mavron.

 Jamie Smith's MABON 
 Gwrando'r Gwreiddiau
 Dydd Mawrth 30 Mawrth 2021, 8pm | Lolfa Lefel 3  
 2 greydyd

Fel caws o dras, yn raddol aeddfedodd Mabon yn gewri pencampwriaethol cerddoriaeth ryng-Geltaidd wreiddiol - y cewri welwn ni heddiw.

 Dau ddegawd o jigs fel gwreichion a riliau’n clepian; caneuon gwefreiddiol a baledi cain; perfformiadau arobryn, smaldod aruthrol a selogion triw yn ei ddilyn yn frwd – dyma fand sy’n deall ei bethau.

  Capital City Jazz Orchestra gyda’r unawdydd gwadd arbennig Enrico Tomasso
 Dydd Mawrth 27 Ebrill 2021, 8pm | Lolfa Lefel 3
 2 greydyd

 Bydd Enrico Tomasso yn ymuno â’r CCJO. Un o’r pennaf utganwyr ar y sîn jazz. Enillodd Enrico Wobrau Jazz Prydain bum gwaith. Yn perfformio mewn prif wyliau a chlybiau jazz drwy hyd a lled Ewrop, yn sgìl ei bersonoliaeth a’i bresenoldeb cyffrous ar lwyfan yn ogystal â’i feistrolaeth ar yr offeryn a’i ddyfeisgarwch arddull mae’n gerddor eithriadol, a galw mawr amdano ar gyfer perfformiadau byw ac arddulliau jazz cyfnod yn y stiwdio. Pan oedd yn blentyn cyfarfu â Louis Armstrong a fu’n fentor iddo a chwarae gyda meistri jazz lawer ar ei daith.

 Lady Maisery 
 Gwrando'r Gwreiddiau
 Dydd Mawrth 1 Mehefin 2021, 8pm | Lolfa Lefel 3 
 2 greydyd

 Yn sîn canu gwerin Lloegr, sy’n heigio gan gerddoriaeth feiddgar ac arloesol ar hyn o bryd, mae Lady Maisery yn disgleirio’n loyw. Yn 2016, meddai The Guardian fod yn eu gwaith cytgord: “some of them most exquisite, thrilling vocal harmony work in the English folk scene”. Mae eu cyrchddull canu cytgord heb ei debyg, eu trefniannau yn y repertoire traddodiadol ac mewn cyfansoddiadau gwreiddiol yn ddeallus ac yn feddylgar, a’r aml-offerynwyr a’r canwyr Hazel Askew, Hannah James a Rowan Rheingans yn harneisio ac yn dathlu eu llais ar y cyd. 

  Midnight Skyracer 

 Gwrando'r Gwreiddiau
 Dydd Mawrth 9 Mehefin 2021, 8pm | Lolfa Lefel 3 
 2 greydyd

 Cardiff City Voices Be Inspired 

 Dydd Sul 27 Mehefin 2021, 2.30pm 
 2 greydyd

 Ers eu début yn Neuadd Dewi Sant yn 2013 mae City Voices Cardiff yn swyno cynulleidfaoedd yn ddi-feth â’u cyngherddau ac felly’n union y bydd hi’r haf yma. 

Maen nhw’n cyflwyno cyngerdd corawl aruthrol i’r enillydd oddi mewn inni oll, yn ganeuon sy’n symbylu ac yn ysbrydoli ac sy’n crynhoi i’r dim bopeth sydd orau ynghylch yr Ysbryd Olympaidd.  Anthemau gwefreiddiol a gweledigaethau arwrol, themâu Olympaidd a chorwyntoedd o ganeuon gwladgarol i gyd yn dod ynghyd am un noson yn unig yng nghwmni lluoedd corawl City Voices Cardiff o dan eu cyfarwyddwr cerddorol Simon Curtis. 

Ymuno â'r rhestr bostio