Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Time Credits

 

Yma yn Neuadd Dewi Sant rydym yn falch iawn o fod yn rhan o’r cynllun Time Credits. Rhedir y cynllun gan Tempo (Spice gynt), elusen a gychwynnwyd yng Nghymru yn 2008, ac mae bellach ar waith ledled gwledydd Prydain. Cymunedau cryfion, cydlyn ydi eu gweledigaeth lle rhoir gwerth ar amser pawb. 

Ffordd ydi Time Credits o gydnabod y pethau gwych mae pobl yn eu gwneud yn eu cymunedau, ac amser pawb yn gyfwerth, yn gwirfoddoli yn un o’r prosiectau lawer sy’n cymryd rhan yn y cynllun. Mae’r rhain yn amrywio o Cymru Golwg ar Fywyd Gwyllt, Global Gardens, Recovery Cymru, Clwb Beicio’r Eglwys Newydd, Clybiau Gwaith yn Rhondda Cynon Taf a llawer o brosiectau ardderchog eraill. Wedyn gellir gwario’r credydau mewn llawer o ganolfannau hamdden, yn cynnwys digwyddiadau dethol yn Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre. 

Cadwch olwg am y symbol isod i weld ymhle mae’r cynllun Time Credit ar waith* a mynd i timecredits.com i gael rhagor o wybodaeth.

*a bwrw bod tocynnau ar gael, Amodau a thelerau ar waith

List of shows available:

 The Hollies
 Dydd Gwener 1 Mai, 7.30pm
 2 greydyd

 Mae’r Hollies yn un o hoff fandiau Prydain. Mae eu cytgordiau esgynnol, eu caneuon disglair o grefftus ynghyd ag ôl-gatalog helaeth hits cofiadwy’r Hollies yn ymorol am hirhoedledd un o’r grwpiau mwyaf ddaeth i’r fei o chwyldro Roc Prydain y 1960au - yr oes pan ddechreuodd Cerddoriaeth Prydain sgrytian y byd. 

 Cynhyrchodd y band rai o’n hoff ganeuon: The Air That I Breathe, rhif un yn America: Long Cool Woman (In A Black Dress), Bus Stop, I’m Alive, Carrie Anne, He Ain’t Heavy, He’s My Brother sy’n cynhyrfu’r enaid... ac ymlaen â’r rhestr.

Ymuno â'r rhestr bostio