Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Y LOLFA JIN – NAWR AR AGOR!

Y LOLFA JIN – NAWR AR AGOR!

LOLFA JIN
I NEUADD DEWI SANT -
NAWR AR AGOR!

Os ydych chi’n hoffi jin, yna Neuadd Dewi Sant yw’r lle i chi – mae yna far swanc newydd wedi agos yng nghanol Caerdydd!

Mae’r Lolfa Jin yn lleoliad moethus i fwynhau diod cyn/ar ôl cyngerdd, ac mae ar agor ar gyfer holl berfformiadau nos yr awditoriwm.

Ar y pedwerydd llawr yn Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru, bydd y Lolfa Jin yn gweini detholiad blasus o fwy na 30 o wahanol fathau o jin, gwirod penigamp, coctêls a siampên.  Mae dewis eang o winoedd, cwrw go iawn a diodydd meddal hefyd ar gael.

Iechyd da!

Ymuno â'r rhestr bostio