Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Welsh Proms Cymru 2020 WEDI'I GANSLO

Welsh Proms Cymru 2020 WEDI'I GANSLO

 

WELSH PROMS CYMRU

WEDI'I GANSLO

Neuadd Dewi Sant

Sadwrn 18 – Sadwrn 25 Gorffennaf

OHERWYDD y sefyllfa barhaus gyda COVID-19, mae Welsh Proms Cymru yn Neuadd Dewi Sant (dydd Sadwrn 18 – dydd Sadwrn 25 Gorffennaf 2020) wedi'i ganslo.  

Mae Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru yn dal ar gau i'r cyhoedd yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth ynglŷn ag ymbellhau cymdeithasol, sy'n golygu nad yw cynnal cyngherddau yn bosibl. 

Y gobaith yw y bydd yr un rhaglen gyffrous yn cael ei llwyfannu'r flwyddyn nesaf, ond gan nad yw’r dyddiadau a'r cerddorfeydd wedi’u cadarnhau eto, mae'r neuadd rhoi ad-daliadau i bawb sydd wedi archebu tocynnau ar gyfer Proms Cymru 2020. Byddwch yn cael eich ad-dalu'n awtomatig os ydych wedi talu gyda cherdyn credyd neu ddebyd.  Ffoniwch y Swyddfa docynnau ar 073 9179 1934 rhwng 9.30 am - 4pm Llun - Gwener os ydych wedi talu am y tocynnau gydag arian parod neu dalebau rhodd.  

Ar yr adeg brysur hon o ohiriadau a chansladau, dylech nodi y gall gymryd hyd at  10-14 diwrnod i’r Swyddfa Docynnau gwblhau ad-daliadau.  Hefyd, gofynnwn i chi beidio â thecstio’r rhif hwn na gadael negeseuon llais gan na allant ymateb ar hyn o bryd. 

Dywedodd Arweinydd a Chyfarwyddwr Artistig Welsh Proms Cymru, Owain Arwel Hughes CBE: "Mae'n siom fawr ein bod wedi gorfod canslo rhaglen Proms Cymru eleni, ond mae iechyd ein cynulleidfaoedd, ein cerddorfeydd, ein corau a'n unawdwyr o'r pwys mwyaf. 

"Fodd bynnag, mae trefnwyr Proms Cymru wrthi’n gweithio gyda Neuadd Dewi Sant i drefnu cyngerdd ychwanegol y gwanwyn nesaf i lansio Proms Cymru 2021. Bydd dyddiad yn cael ei gyhoeddi cyn gynted ag y caiff ei gadarnhau drwy wefan Neuadd Dewi Sant a gwefan Proms Cymru a sianeli cyfryngau cymdeithasol, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i gyd yn ôl. "

Ymuno â'r rhestr bostio