Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Sioeau Bale'r Nadolig

Sioeau Bale'r Nadolig

Cinderella, The Nutcracker,
Swan Lake, Romeo a Juliet

Dydd Sadwrn 18 Rhagfyr 2021 – Dydd Sul 2 Ion 2022
2pm, 5.30pm a 7pm
(Ac eithrio 25 - 26 Rhagfyr ac 1 Ionawr)

Am fwynhau ysbryd y Nadolig? Wel, pa ffordd well sydd na mwynhau sioe fale wych gyda'ch anwyliaid yn Neuadd Dewi Sant?

Rydym yn barod ar gyfer y Nadolig yn Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru gyda PHEDWAR cynhyrchiad cyfareddol gan yr enwog Fale Gwladol Rwsiaidd a Cherddorfa Siberia mewn partneriaeth â Raymond Gubbay Ltd.

Mae ein tymor hudolus yn dechrau mewn steil gyda'r stori werin o garpiau i gyfoeth, Cinderella (dydd Sadwrn 18 – dydd Sul 19 Rhagfyr). Mae’r cynhyrchiad perffaith hwn yn gymysgedd llesmeiriol o gerddoriaeth egnïol Prokofiev, dawnsio bywiog a gwisgoedd lliwgar. A ddaw breuddwydion Cinderella yn wir?

Yna bydd hi’n bryd i’r teulu cyfan fwynhau’r ffefryn Nadoligaidd, The Nutcracker (dydd Llun 20 – dydd Gwener 24 Rhagfyr). Yna byddwch barod i gael eich hebrwng i le dirgel lle nad yw unrhyw beth fel yr ymddengys. Gwyliwch yn syn pan ddaw teganau’n fyw a Brenin y Llygod twyllodrus yn brwydro yn erbyn y Tywysog Torrwr Cnau golygus.

Wedi’r Nadolig bydd hi’n bryd am y bale mwyaf rhamantus erioed, Swan Lake (dydd Iau 27 – dydd Sadwrn 29 Rhagfyr), gyda cherddoriaeth deimladwy Tchaikovsky. O ystafell ddawnsio fawreddog y palas i’r llynnoedd dan olau'r lleuad, mae’r stori ramantus hon yn cynnwys popeth. 

Daw'r tymor i ddiweddglo gwefreiddiol gydag un arall o sgorau ysblennydd Prokofiev yn stori Shakespeare o angerdd cyntefig a thrasiedi tragwyddol, Romeo a Juliet (dydd Gwener 31 Rhagfyr a dydd Sul 2 Ionawr). Dewch i brofi ysblander y ddawns fygydau ac agosrwydd balconi’r cariadon yn y stori anffodus ‘rhaid ei gweld’ hon o gynhennau rhwng teuluoedd a charwriaeth drychinebus wedi'i lleoli yn Verona adeg y Dadeni.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn manteisio ar y Cynnig Cynnar trwy archebu cyn dydd Iau 30 Medi 2021 i gael £5 oddi ar yr holl docynnau pris llawn i oedolion. Mae amrywiaeth o Docynnau Teulu (ar gyfer dau oedolyn a dau blentyn o dan 16 oed) hefyd ar gael am brisiau fforddiadwy iawn, ac mae tocyn plentyn yn hanner pris pan gaiff ei brynu gydag oedolyn cysylltiedig. Mae dewis o gonsesiynau a gostyngiadau archebu grŵp hefyd, ac mae’r tocyn amldro yn eich galluogi i gynilo 20% oddi ar docynnau pris llawn i oedolion pan fydd unrhyw dau fale wedi'u harchebu ar yr un pryd.

Yn ogystal, os ydych am wneud y gorau o'ch profiad bale, beth am archebu Tocynnau Platinwm ar gyfer y seddi gorau yn y tŷ yn ogystal â rhaglen a hufen iâ am ddim? Mae rhagor o wybodaeth yn www.neuadddewisantcaerdydd.co.uk

Unwaith eto, bydd y tymor bale yn Neuadd Dewi Sant eleni yn cynnwys effeithiau arbennig gyda chefnlen ddigidol atmosfferig sy’n newid yn barhaus er mwyn gwneud y cyfan hyd yn oed yn fwy hudolus!!

TOCYNNAU

Mae’r tocynnau’n £19.50 - £49.50 i oedolion ac yn  £9.75 -
£21 i blant dan 16 oed am berfformiadau 2pm.

Mae perfformiadau 5.30pm a 7pm yn £21.50 - £52 i oedolion ac yn £10.75 -
£22 i blantdan 16 oed.

I gael manylion llawn am Docynnau Teulu, consesiynau, gostyngiadau amldro
ac archebion grŵp, ewch i
www.neuadddewisantcaerdydd.co.uk 

I gadw sedd, ewch i www.neuadddewisantcaerdydd.co.uk
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 073 9179 1934 / 077 4383 9816.

Ymuno â'r rhestr bostio