Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Prom Cymru 2021 - GANSLO

Prom Cymru 2021 - GANSLO

Prom Cymru 2021 - GANSLO

Annwyl Noddwr,

Diolch am eich cefnogaeth barhaus i Neuadd Dewi Sant, ac am eich amynedd ynghylch a all Proms Cymru fynd yn eu blaenau ai peidio.

Yn anffodus, gyda chadw pellter cymdeithasol yn parhau yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a phryderon diogelwch parhaus yn ymwneud â COVID-19, mae penderfyniad ar y cyd wedi'i wneud i ganslo rhaglen Proms Cymru eleni a gynlluniwyd i'w chynnal ym mis Gorffennaf 2021.

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau nes clywir yn wahanol ar hyn o bryd, ac mae iechyd ein cynulleidfaoedd a'n perfformwyr o'r pwys mwyaf. 

Fodd bynnag, rydym yn falch iawn o ddathlu pen-blwydd Owain Arwel Hughes CBE yn 80 gyda chyngerdd arbennig yn cynnwys Cerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru Ddydd Sul 30 Ionawr 2022. Cyn bo hir, byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion am ddyddiadau ar werth, prisiau tocynnau a repertoire drwy e-bost, ein gwefan a'n cyfryngau cymdeithasol.

Rydym yn gwerthfawrogi eich dealltwriaeth yn fawr ar yr adeg heriol hon, ac yn gobeithio eich croesawu'n ôl i'r Neuadd cyn gynted â phosibl.

Cofion cynnes,

 

Giles Ballisat
Rheolwr Neuadd Dewi Sant

Ymuno â'r rhestr bostio