Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 4 Ionawr 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Podlediad Braving the Stave

Podlediad Braving the Stave

Os buoch chi yn un o berfformiadau’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant mewn blynyddoedd diweddar, hwyrach eich bod yn gyfarwydd â sgyrsiau cyfareddol Jonathan James cyn cyngherddau. 

Cyfres newydd o bodlediadau rhagorol a chraff ydi Braving the Stave - Live, a lywyddir gan Jonathan James, ac mae’r rhifyn cyntaf ar gael yn awr ar lwyfannau podledu poblogaidd yn cynnwys iTunes, Spotify, Google a llawer at hynny. 

Mae yna dair rhain i’r Rhifyn Cyntaf – y ffidler pencampwriaethol Nicola Benedetti yn sôn am Concerto Ffidil Mendelssohn, y byddai wedi’i berfformio yn Neuadd Dewi Sant ym mis Mai 2020. Wedyn y cyflwynydd, yr arweinydd a’r arweinydd gweithdai Jonathan James yn sgwrsio â Nick Collon, arweinydd yr Aurora Orchestra.Yn olaf, dewch at Jonathan i’w glywed yn trafod yr Aurora Orchestra a’r Symffoni Eroica – i gyd yn wirioeddol ddiddorol ac mewn tameidiau byrion braf, hawdd eu treulio i holl garedigion cerddoriaeth glasurol.

Ymuno â'r rhestr bostio