Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Perfformiad Cyfnod Cloi Peter Hewitt o Beethoven

Perfformiad Cyfnod Cloi Peter Hewitt o Beethoven


Roedd y pianydd Peter Hewitt i fod i berfformio mewn Cyngerdd Amser Cinio yn Neuadd Dewi Sant ddydd Mawrth 26 Mai gyda'r feiolinydd enwog Peter Fisher.

Yn anffodus, cafodd ei ganslo oherwydd sefyllfa sydd ohoni gyda Covid-19 ond mae Peter Hewitt yn garedig iawn wedi anfon perfformiad i ni o'r symudiad miniwét arbennig hwn gan Beethoven (Sonata Op 14 Rhif 1 yn E Ail Symudiad).

Mae Peter Hewitt yn gerddor meistrolgar, sydd wedi cael canmoliaeth fawr am ei berfformiadau eithriadol, sy'n cyfuno techneg heb ei ail gyda cherddgarwch naturiol a deallusrwydd craff.

 

"Mae’n gallu rhoi sylw i fanylder ac ymroddiad i'r gerddoriaeth. Mae Hewitt yn gerddorol iawn – mae wedi fy nghyffwrdd." Vladimir Ashkenazy 

"Mae rhinweddau hynod sylwgar Hewitt a’i enaid hynod sensitif yn gweddu mor dda i'r gerddoriaeth hon ... ysbrydoledig!" John Lill CBE 

"Yr agwedd fwyaf trawiadol ar gelfyddyd Peter Hewitt yw nad yw'n tynnu’n sylw oddi ar y gerddoriaeth ar unrhyw adeg – mae Beethoven yn siarad yn uniongyrchol â ni. Mae gan Hewitt dechneg heb ei hail" International Record Review

Ymuno â'r rhestr bostio