Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Neuadd Dewi Sant yn rhoi'r gorau i blastig untro

Neuadd Dewi Sant yn rhoi'r gorau i blastig untro

Mae un o leoliadau mwyaf eiconig Caerdydd wedi ymrwymo i gael gwared ar blastig untro o'i holl weithrediadau erbyn diwedd fis nesaf.

Mae Neuadd Dewi Sant, yNeuadd Gyngerdd Genedlaethol a Chanolfan Gynadledda Cymru, wedi addo rhoi'r gorau i wydrau cwrw plastig, gwellt yfed, trowyr diod a chwpanau peiriannau gwerthu a defnyddio eitemau bioddiraddiadwy yn eu lle, a fydd yn dadfeilio'n naturiol heb unrhyw effeithiau negyddol ar yr amgylchedd.

Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Ymuno â'r rhestr bostio