Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07966 264164. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Neuadd Dewi Sant yn rhoi'r gorau i blastig untro

Neuadd Dewi Sant yn rhoi'r gorau i blastig untro

Mae un o leoliadau mwyaf eiconig Caerdydd wedi ymrwymo i gael gwared ar blastig untro o'i holl weithrediadau erbyn diwedd fis nesaf.

Mae Neuadd Dewi Sant, yNeuadd Gyngerdd Genedlaethol a Chanolfan Gynadledda Cymru, wedi addo rhoi'r gorau i wydrau cwrw plastig, gwellt yfed, trowyr diod a chwpanau peiriannau gwerthu a defnyddio eitemau bioddiraddiadwy yn eu lle, a fydd yn dadfeilio'n naturiol heb unrhyw effeithiau negyddol ar yr amgylchedd.

Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Ymuno â'r rhestr bostio