Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Neuadd Dewi Sant ymhlith y Deg UCHAF o Neuaddau Cyngerdd Gorau’u Sain yn y Byd!

Neuadd Dewi Sant ymhlith y Deg UCHAF o Neuaddau Cyngerdd Gorau’u Sain yn y Byd!

Neuadd Dewi Sant ymhlith y Deg UCHAF o Neuaddau Cyngerdd Gorau’u Sain yn y Byd!

Mae NEUADD DEWI SANT wedi achub y blaen ar rai o’r oedfannau mwya’u bri drwy’r byd yn grwn ac ennill ei lle ymhlith y Deg Uchaf o neuaddau cyngerdd gorau’u sain yn y byd.

Yn ôl y wefan cyfryngau blaenllaw Business Insider UK, mae Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru yn cynnig ansawdd sain well nag oedfannau byd-enwog megis y Royal Albert Hall a Sydney Opera House.

Yng nghalon canol dinas Caerdydd, ar Yr Aes, y mae Neuadd Dewi Sant a ddaeth yn nawfed ar y rhestr i genfigennu wrthi, o fewn trwch blewyn i’r enillydd, y Musikverein yn Fienna.

Ers iddi agor ym 1982, tyrrodd miliynau o gyngherddwyr i’r Neuadd i glywed sain aruthrol yr awditoriwm, sy’n llywyddu cerddorfeydd gorau’r byd. At hynny, daw’r anrhydedd ar adeg arbennig o addas i’r oedfan gan fod Cyfres Cyngherddau Rhyngwladol 2016/17 yn cychwyn heno (nos Wener 7 Hydref) â’r Hallé – un o gerddorfeydd symffoni mwya’u clod gwledydd Prydain, a sylfaenwyd ym Manceinion ym 1858.

Ar ei diwrnod cyntaf yn unig, llifodd nifer syfrdanol - un fil ar hugain - drwy’r drysau, ac yn ddiweddarach, ym mis Chwefror 1983, agorwyd y Neuadd yn swyddogol gan y Fam Frenhines. Roedd hyd yn oed y teulu brenhinol yn rhyfeddu at gynllun pensaernïol arloesol yr adeilad a luniwyd er mwyn yr ansawdd sain gorau oll.

Cyhoeddodd yr arbenigwr ar acwsteg Leo L. Beranek sawl rhestr, yn ôl eu gradd, o neuaddau cyngerdd o gwmpas y byd, a dod i’r casgliad mai cyn 1901, at ei gilydd, y codwyd y neuaddau cyngerdd uchaf eu gradd. Mae Beranek yn priodoli eu sgorau uchel yn rhannol i’w siâp hirsgwar neu flwch sgidiau, a’u seddi wedi’u clustogi’n ysgafn. Mae llawer o neuaddau diweddarach, meddai, yn aberthu ansawdd sain er mwyn cynllun gweledol, maint a chysur. Fodd bynnag, mae Neuadd Dewi Sant yn ddi-os yn mynd yn groes i hyn.

Mae ynddi le drwyddo draw i ddwy fil ac mae’n llywyddu digwyddiadau o fri megis Canwr y Byd Caerdydd, y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol a Proms Cymru ag enwi ond dyrnaid. Y penwythnos diwethaf, unwaith eto llywyddodd y Neuadd Wobrau Academi Brydeinig Cymru 2016.

Dros y deng mlynedd ar hugain a aeth heibio gwelwyd artistiaid aruthrol mor wahanol â Tom Jones, Shirley Bassey, U2, Bon Jovi a Manic Street Preachers ar y llwyfan. Llywyddodd y Neuadd hefyd enwau mawr eraill ym myd cerdd, megis Brian Wilson, Art Garfunkel, Elvis Costello a Gregory Porter yn y flwyddyn a aeth heibio’n unig.

At hynny, gwelwyd digrifwyr rhif y gwlith yn troedio’r llwyfan, a rhoes Lolfa L3 le amlwg ar ddechrau’u gyrfa i Amy Winehouse, Jamie Cullum a John Bishop ymhlith eraill lawer.

Meddai Rheolwr y Celfyddydau a Theatrau, Roger Hopwood: “Rydym ar ben ein digon o weld cydnabod Neuadd Dewi Sant ymhlith y Deg Uchaf o neuaddau cyngerdd gorau’u sain drwy’r byd yn grwn, sy’n dangos unwaith eto ymroddiad Cyngor Caerdydd i gynnig cyfleusterau gyda gorau’r byd.”

I gael rhagor o fanylion ac i weld rhestr gyflawn Business Insider UK o’r Deg Uchaf o neuaddau cyngerdd gorau’u sain yn y byd, ewch i’r cyswllt sy’n dilyn:

http://uk.businessinsider.com/best-concert-halls-in-the-world-2016-10?op=1/#1-musikverein-vienna-austria-1

 

Ymuno â'r rhestr bostio