Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

NEUADD DEWI SANT AR GAU DROS DRO – DATGANIAD AR GANSLO A GOHIRIO

NEUADD DEWI SANT AR GAU DROS DRO – DATGANIAD AR GANSLO A GOHIRIO

Y tu allan i Neuadd Dewi

NEUADD DEWI SANT AR GAU DROS DRO
– DATGANIAD AR GANSLO A GOHIRIO

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwysmwyaf.

Darllenwch ddatganiad ein Rheolwr ynghylch canslo a gohirio sioeau.

Gweler isod i gael y diweddaraf ar sioeau. 

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Diweddariad diwethaf: 22/07/2021, 12yp

MAI 2021

 • 21/05/2021 - Alan Carr - dyddiad wedi'i aildrefnu02/09/2022
 • 22/05/2021 - Alan Carr - dyddiad wedi'i aildrefnu: 03/09/2022

MEHEFIN 2021

 • 26/06/2021 - George Bensondyddiad wedi'i aildrefnu: 19/06/2022
 • 27/06/2021 - City Voices - WEDI'I GANSLO

GORFFENNAF 2021

 • 05/07/2021 - The Tabernacle Choir and Orchestra - dyddiad wedi'i aildrefnu: 06/07/2022 
 • 06/07/2021 - What's Love got to do with it? - dyddiad wedi'i aildrefnu: 25/02/2022
 • 07/07/2021 - Jimmy Carr - dyddiad wedi'i aildrefnu: 03/02/2022
 • 10/07/2021 - Here Come the Boys - dyddiad wedi'i aildrefnu: 05/07/2022
 • 26/07/2021 - Midnight Skyracer - WEDI'I GANSLO

AWST 2021

 • 06/08/2021 - The World Famous Elvis Show - dyddiad wedi'i aildrefnu: 26/06/2022
 • 08/08/2021 -  Delyn y Byd 2021: Byd o Delynau - GOHIRIWYD tan 2022
 • 09/08/2021 - Cynghrair Delyn y Byd 2021: Concerto! - GOHIRIWYD tan 2022
 • 10/08/2021 - Cynghrair Delyn y Byd 2021:  Noson Cerddorfa Siambr - GOHIRIWYD tan 2022
 • 12/08/2021 - Cynghrair Delyn y Byd 2021: Y Delyn mewn Opera Cyngerdd Gala gyda Syr Bryn Terfel - GOHIRIWYD tan 2022

MEDI 2021

 • 08/09/2021 - Steven Wilson - WEDI'I GANSLO
 • 11/10/2021 - Kim Wilde - dyddiad wedi'i aildrefnu: 16/09/2022
 • 15/09/2021 - David Essexdyddiad wedi'i aildrefnu: 17/09/2022 
 • 26/09/2021The World Famous Elvis Show starring Chris Connor - dyddiad wedi'i aildrefnu: 06/08/2021
 • 27/09/2021 - Katie Piper - WEDI'I GANSLO

HYDREF 2021

 • 08/10/2021 - Uriah Heap  - dyddiad wedi'i aildrefnu: 11/10/2022
 • 03/10/2021 - Leo Sayer - dyddiad wedi'i aildrefnu: 30/09/2022
 • 08/10/2021 - Dan Snow  - WEDI'I GANSLO
 • 12/10/2021 - Midnight Skyracer - dyddiad wedi'i aildrefnu: 26/07/2021
 • 18/10/2021 - The Hollies - dyddiad wedi'i aildrefnu: 02/06/2022

Ymuno â'r rhestr bostio