Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 2 Tachwedd 2020 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Mwy o Hud Beethoven!

Mwy o Hud Beethoven!


Picture of Peter Hewitt

Mae Peter Hewitt yn ôl gyda’i ddatganiad rhyfeddol diweddaraf o Beethoven.

“Mae’r symudiad yn un sy’n llawn chwilfrydedd, ond yn eithaf prydferth ac, fel pob tro, wedi’i gyfansoddi’n gelfydd gan Beethoven,” meddai Peter.

“Yma mae gennym barodi o arian operatig Eidalaidd ei naws - yn syml, ond yn fawreddog, ac yn sicr yn annodweddiadol o Beethoven. Ond rhydd gynnig arno, ac mae’n feistr ar bopeth y try ei law ato!”

Ymuno â'r rhestr bostio