Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 2 Tachwedd 2020 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Ffilmiau Antur yn Arbennig i Chi!

Ffilmiau Antur yn Arbennig i Chi!

Tra ydym yn aros i Ŵyl  Mynydd Banff Gwledydd Prydain ac Iwerddon ddod yn ei hôl i’r theatr, mae eu tîm wedi rhoi at ei gilydd ddewis o Gasgliadau Ffilmiau Antur yn Arbennig i Chi AM DDIM fel  gallwch gadw ysbryd antur yn fyw gartre!Dros yr ychydig wthnodau nesaf byddant yn rhyddhau ffilmiau newydd ar draws tair rhaglen ffilmiau  sy’n  cynnwys casgliad o Ffilmiau Antur Byrion, Dewis Plant o  ffilmiau (wedi’u dewis yn benodol i’r teulu i gyd gael blas arnyn nhw), a Chyfres Ffilmiau Nodwedd.

Ewch i https://www.banff-uk.com/subscribe i gael mynd at bob casgliad.Bydd y ffilmiau’n rhoi llond gwlad o ysbryoliaeth i chi o ran yr holl antur, y teithio a’r hwyl y bydddwch yn gallu’u cael eto cyn bo hir.Pob hwyl!

Ymuno â'r rhestr bostio