Datganiad Diogelwch Neuadd Dewi Sant a New Theatre

Datganiad Diogelwch Neuadd Dewi Sant a New Theatre

Datganiad Diogelwch Neuadd Dewi Sant a New Theatre

Mae Neuadd Dewi Sant a New Theatre yn rhan o rwydwaith ehangach o oedfannau drwy hyd a lled y Deyrnas Unedig, sy’n gweithio’n glòs gyda’r awdurdodau trwyddedu, hyrwyddwyr a threfnwyr digwyddiadau.

Rydym mewn cysylltiad â’r heddlu ac wedi cael a derbyn cyngor gan yr awdurdodau perthnasol ac yn unol â’r cyngor hwn cymerodd y ddwy oedfan rôl ragarweithiol yn archwilio ac yn tynhau dulliau gweithredu lle bo angen, i bob digwyddiad, o gofio’r sefyllfa sydd ohoni o ran diogelwch.

Byddwn yn dwyn yn ei blaen y rhaglen lawn o sioeau a digwyddiadau yn Neuadd Dewi Sant a New Theatre yn ôl y bwriad.  

Dylai ymwelwyr â’r ddwy oedfan ddal mewn cof fod diogelwch yn dynnach yn y ddinas yr wythnos nesaf o 1 – 4 Mehefin yn ystod Cynghrair Pencampwyr UEFA felly carem gynghori cwsmeriaid i fwrw golwg ar gyfyngiadau ar deithio a lwfio digon o amser i ddod i’r Neuadd neu’r New Theatre rhag ofn bod camau diogelwch ychwanegol yn eu lle.

Diolch.

 

Ymuno â'r rhestr bostio