Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Croeso Nôl i Neuadd Dewi Sant!

Croeso Nôl i Neuadd Dewi Sant!

Croeso Nôl i Neuadd Dewi Sant!


Croeso Nôl i Neuadd Dewi Sant!

Ar ran pawb yn y lleoliad, hoffem ddiolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth amhrisiadwy a ffyddlon parhaus, yn enwedig dros y 18 mis diwethaf.  Gobeithiwn eich bod yn iach ac yn edrych ymlaen at ddychwelyd yn ddiogel i Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru i fwynhau ein hamrywiaeth o adloniant byw, yr ydym oll wedi gweld ei golli cymaint.

CAERDYDD GLASUROL 2021/22
Medi 2021 – Mehefin 2022 

Yn enwog am ei acwsteg o'r radd flaenaf, does unman gwell i brofi gwefr cerddoriaeth fyw na'r Neuadd, ac mae'n tymor newydd a chyffrous Caerdydd Glasurol yn cynnwys rhai o gerddorfeydd, arweinwyr ac unawdwyr gorau'r Deyrnas Gyfunol gan ddechrau gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC (Iau 30 Medi a Gwener 12 Tach). Cyn diwedd 2021, bydd y tymor hefyd yn cynnwys perfformiadau pwerus gan Gerddorfa’r Philharmonia (Mawrth 5 Hyd), yn ogystal â’r gitarydd clasurol penigamp Craig Ogden (Llun 18 Hyd), Cerddorfa Symffoni Dinas Birmingham (Iau 28 Hyd) a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru (Sul 21 Tach).

RUSSELL WATSON
Yn Dathlu 20 mlynedd o The Voice
Dydd Gwener 29 Hydref 2021, 7.30pm 

Nid yw ein harlwy cerddoriaeth glasurol yn dod i ben gyda hynny. Bydd Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd yn crynhoi’r eiliadau sy'n cipio anadl dyn â'r tŷ cyfan yn Opera Ysblennydd (Gwener 15 Hyd) cyn dychwelyd gyda Noson ym Myd y Ffilmiau (Gwener 10 Rhag). Ar thema debyg, bydd Cerddorfa Gyngerdd Llundain yn dathlu dau o'r cyfansoddwyr ffilm mwyaf erioed yn The Music of Zimmer vs Williams (Sad 13 Tach) gan gynnwys clasuron sinema o Star Wars i Harry Potter. Hefyd, bydd dau o'r talentau lleisiol poblogaidd a chlasurol gorau yn troedio ein llwyfan sef Russell Watson (Gwener 29 Hyd) a Katherine Jenkins (Iau 18 Tach).

ROGER TAYLOR – Outsider
Dydd Mercher 6 Hydref 2021, Drysau 7pm 

Mae gennym hefyd ddetholiad trawiadol o roc a phop yn dechrau gydag eiconau indie'r Alban Del Amitri (Llun 13 Medi), sy'n cyflwyno eu Goreuon a chaneuon o Fatal Mistakes - eu halbwm newydd cyntaf ers bron i 20 mlynedd! Yn yr un modd, bydd y ddeuawd ysgrifennu caneuon mawr eu bri Nick Cave a Warren Ellis (Sul 26 Medi) yn perfformio tiwns o'u record ddiweddaraf Carnage, tra bydd drymiwr chwedlonol Queen Roger Taylor (Merch 6 Hyd) yn taro'r lôn i hyrwyddo ei waith unigol newydd, Outsider.

COLLABRO – Greatest Hits
Dydd Iau 14 Hydref 2021, Drysau 7pm 

Yng nghanol rhain oll, daw’r poblogaidd The Waterboys (Sul 17 Hyd), Billy Bragg (Sad 30 Hyd), Clannad (Sul 31 Hyd) a Richard Thompson (Llun 1 Tach), Daniel O'Donnell (Merch 13 Hyd) a Collabro (Iau 14 Hyd) yn eu hôl yn dilyn galw mawr, a daw Jason Donovan (Llun 22 Tach) yn ei ôl gydag Even More Good Reasons. Hefyd, bydd yna ganu soul syfrdanol gan The Stylistics (23 Tach), y ffefrynnau gwerin Show of Hands (Sul 28 Tach) a chyfle i gydganu siantis morwrol gyda’r Fisherman’s Friends (Iau 2 Rhag).

SAIN Y 60AU YN FYW GYDA TONY BLACKBURN
Dydd Iau 7 Hydref 2021, 7.30pm 

Os ydych chi yn chwilio am rywfaint o hiraeth cerddorol, byddwch wrth eich bodd gyda Sain y 60au Yn Fyw gyda Tony Blackburn (Dydd Iau 7 Hyd) a Sixties Gold (Gwener 22 Hyd) a cheir y gymysgedd arferol o artistiaid teyrnged gan gynnwys dathliad o’r canwr Neil Diamond yn Hello Again (Dydd Iau 2 Medi), The Roy Orbison Story (Gwener 10 Medi) a The Bootleg Beatles (Gwener 3 Rhag).

DATHLIAD O GERDDORIAETH GAME OF THRONES,
THE LORD OF THE RINGS A THE HOBBIT
Dydd Iau, 16 Medi, 7.30pm 

Fel erioed, y Neuadd yw'r lle i fod ar gyfer comedi drwy garedigrwydd Jonathan Pie (Sad 18 Medi), Phil Wang (Dydd Iau 23 Medi), Ross Noble (Dydd Iau 21 Hyd) a Kevin Bloody Wilson (Dydd Iau 11 Tach).  Os ydych chi'n dal am rywbeth ychydig yn wahanol, yna beth am roi cynnig ar yr ysbrydoledig Ŵyl Ffilm Banff Mountain (7 Medi) neu Dathliad o Gerddoriaeth Game of Thrones, The Lord of the Rings a The Hobbit (Dydd Iau 16 Medi)? Bydd seren The Only Way Is Essex Gemma Collins (Sad 16 Hyd) yn dod â'i sioe un fenyw syfrdanol The GC’s Big Night Out i Gaerdydd, tra bod noson ddiddorol yn eich disgwyl wrth i Alice Roberts (Gwen  10 Tach) archwilio hanes ein Ancestors.

THE SNOWMAN
(gan gynnwys Yr Arth a'r Piano)
Dydd Iau 9 Rhagfyr 2021, 1.30pm a 6.30pm

Fentrwn ni sôn am y Nadolig eto?! Daw hanes hudolus Raymond Briggs The Snowman (Iau 9 Rhag) i'r Neuadd ar gyfer dau berfformiad hudolus i'r teulu cyfan, tra bydd Kate Rusby (Merch 1 Rhag), The Sixteen (Sul 5 Rhag) a The Rat Pack at Christmas (Iau 16 Rhag) yn eich llenwi gydag ysbryd yr ŵyl. Mae'r flwyddyn yn dirwyn i ben mewn steil gyda phythefnos o gynyrchiadau hudolus gan y Russian State Ballet a Cherddorfa Siberia yn Ulw Ela, Y Torrwr Cnau,  a Romeo a Juliet (Sad 18 Rhag - Sul 2 Ion)!

Ymuno â'r rhestr bostio