Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd Yn Torri Record Torf yn Neuadd Dewi Sant

Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd Yn Torri Record Torf yn Neuadd Dewi Sant

Mae CERDDORFA FFILHARMONIG CAERDYDD wedi torri’ record ar gyfer maint y dorf yn Neuadd Dewi Sant sydd wedi bod yn ddiguro ers 13 o flynyddoedd!

Daeth y nifer anhygoel o 1,882 o bobl gan gynnwys yr Arglwydd Faer i gyngerdd Noson yn y Pictiwrs ar Ddydd Gwener 8 RhagfyrAr ben hynny , fe gurodd y nifer yma record y llynedd o 1,830 a osodwyd gan yr un Gerddorfa y llynedd.

Roedd y neuadd mor llawn fel bod Tier 5 yn llawn tu cefn i'r llwyfan hefyd, a doedd dim un sedd wag yn unman arall!

Dan arweiniad yr arweinydd Michael Bell, perfformiodd y gerddorfa ddetholiad o themâu ffilmiau cofiadwy trwy gydol hanner cyntaf y cyngerdd i ddathlu gwaith y cyfansoddwr eiconig John Williams.Roedd y darnau yma yn cynnwys The Cowboys, E.T, War Horse, Saving Private Ryan a Jurassic Park.

Neilltuwyd yr ail hanner yn gyfangwbl i’r gerddoriaeth orau o ffilmiau Star Wars, ac fe fu hynny’n wahoddiad i westeion arbennig iawn ddod i’r llwyfan sef Darth Vader a thri Stormtrooper, a ychwanegodd elfen sinistr i’r digwyddiad – yn enwedig yn ystod yr Imperial March! Diolch o galon i’r holl wirfoddolwyr oedd yn cynrychioli elusen UK Garrison, a wisgodd y gwigoedd trawiadol ac yna aros i gael tynnu lluniau gyda’r noddwyr ac aelodau’r gerddorfa wedi’r cyngerdd ar lwyfan Lefel 3.

Dywedodd arweinydd CPC, Michael Bell:

Y cyngerdd nesaf ar gyfer CPC yw cyngerdd unigryw dan y teitl Elvis Clasurol ar Ddydd Sadwrn 13 Ionawr, lle bydd trefniadau hynod o ganeuon enwoca’r Brenin i’w clywed yn rhychwantu ei yrfa cyfan ynghyd â pherfformiadau teyrnged gan y byd-enwog Gordon Davis a Michael GlaysherAm yr un noson yn unig hwn, bydd CPC dan arweiniad baton yr Arweinydd mawr ei fri, John Quirk.

Yna i ddod yn ystod tymor CPC yn 2017/18 mae’r Clasuron i Bawb ar Ddydd Gwener 16 Mawrth, sy’n cynnwys symffonïau gan Haydn a Brahms, a Chodiad yr Ehedydd, Vaughan Williams gyda’r unawdydd anhygoel Sara Trickey.

Peidiwch â cholli’r ddau gyngerdd gafaelgar tu hwnt yma gan Cerddorfa Ffilharmonig Caerdydd!

Ymuno â'r rhestr bostio