Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Canwr Y Byd Caerdydd

Canwr Y Byd Caerdydd

Canwr Y Byd Caerdydd

Neuadd Dewi Sant
Sadwrn 12 – Sadwrn 19 Mehefin 2021

Mae NEUADD DEWI SANT yn falch iawn o gyhoeddi dychweliad BBC Canwr y Byd Caerdydd 2021 o ddydd Sadwrn 12 i ddydd Sadwrn 19 Mehefin.

Bellach yn ei 20fed rhifyn yn y Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru, mae'r gystadleuaeth gerddoriaeth glasurol fawreddog yn dathlu'r dalent operatig newydd fwyaf cyffrous ledled y byd.  Bydd yr 16 o gantorion i gyd yn cystadlu am goron oruchaf BBC Canwr y Byd Caerdydd, yn ogystal â Gwobr y Gân.

(L-R each row): Christina Gansch – Austria, Chuan Wang – China, Nicolai Elsberg – Denmark, Stephanie Wake-Edwards – England, Natalia Kutateladze – Georgia, Álfheiður Erla Guðmundsdóttir – Iceland, Michael Rakotoarivony – Madagascar, Ankhbayar Enkhbold – Mongolia, Gihoon Kim – Republic of Korea, Jusung Park – Republic of Korea, Elbenita Kajtazi Halimi – Republic of Kosovo, Evgeniia Asanova – Russia, Masabane Cecilia Rangwanasha – South Africa, Reginald Smith Jr – USA, Maria Brea – Venezuela, Sarah Gilford – Wales.

Gan gydymffurfio'n union â chanllawiau COVID-19 diweddaraf y llywodraeth iechyd a diogelwch, bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal heb gynulleidfa, ond mae pob rownd ar gael drwy deledu, iPlayer a radio'r BBC.

Daw'r cystadleuwyr eleni o 15 o wledydd gan gynnwys Madagascar a Gweriniaeth Kosovo – ac nid yw'r un ohonynt erioed wedi ymddangos yn y gystadleuaeth o'r blaen.

Mae'r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn amrywio o 26-32 oed, a byddant yng nghwmni Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru a'r arweinwyr Andrew Litton a Michael Christie. Bydd y ddwy gerddorfa mewn niferoedd is i alluogi pawb i gadw at y mesurau ymbellhau cymdeithasol gofynnol.

Mae'r gystadleuaeth bob dwy flynedd yn Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru wedi lansio gyrfaoedd rhai o sêr opera mwyaf y byd, fel Karita Mattila, Elīna Garanča, Anja Harteros, Dmitri Hvorostovsky, Syr Bryn Terfel, Jamie Barton ac enillydd 2019 y bariton Andrei Kymach o Wcráin.

Gydag oedran cyfartalog o 29, mae'r cystadleuwyr wedi llwyddo mewn tri cham dethol gyda’r nifer fwyaf erioed o geisiadau. Cafodd y rhestr gychwynnol o 75 o ymgeiswyr ei lleihau gan baneli gan gynnwys Ingrid Surgenor MBE, Lyndon Jones, y Fonesig Kiri Te Kanawa, Nicholas Payne, Angela Livingstone, Isabel Murphy a Jeremy Caulton.

Cadeirir y prif reithgor gan Gyfarwyddwr Cyffredinol Opera Cenedlaethol Cymru, Aidan Lang, ac mae'n cynnwys dwy seren enwog o'r byd opera sef y bas-bariton o Gymru Neal Davies a'r soprano o'r Unol Daleithiau, Roberta Alexander.

Yng Ngwobr y Gân, mae’r cystadleuwyr yn cyflwyno Lieder a chaneuon celf gyda'r pianyddion o fri rhyngwladol Llŷr Williams a Simon Lepper. Mae'r panel beirniadu yn cynnwys y Cadeirydd, John Gilhooly (Cyfarwyddwr Artistig a Gweithredol Neuadd Wigmore) ynghyd â Neal Davies a Roberta Alexander.  Bydd y perfformiadau mwy personol hyn yn Neuadd Dora Stoutzker yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gyda Rownd Derfynol Gwobr y Gân yn cael ei chynnal yn Neuadd Dewi Sant.

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig BBC Canwr y Byd Caerdydd, David Jackson: "Mae BBC Canwr y Byd Caerdydd wedi bod yn bwynt lansio hanfodol ers tro byd i gantorion o'r radd flaenaf ar ddechrau eu gyrfaoedd, ac ar ôl un o'r blynyddoedd anoddaf i bob perfformiwr mae hyn yn fwy gwir nag erioed.

"Rydym yn gobeithio y bydd rhifyn eleni yn uchafbwynt o obaith i bob un o'r cantorion ifanc – y rhai sy'n cystadlu a'r rhai a allai wylio gartref – wrth i ni ddangos ein cefnogaeth i artistiaid sydd ar i fyny, darparu arddangosfa y mae mawr ei hangen ar gyfer eu talent ryfeddol a mwynhau am ychydig ddyddiau gerddoriaeth fyw o'r radd flaenaf."

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Peter Bradbury: "Rydym wrth ein bodd ein bod unwaith eto yn cynnal un o'r cystadlaethau canu mwyaf mawreddog yn y byd.

Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru yn dilyn cyfnod estynedig o fod ar gau, a fydd yn ei wneud yn fwy cyffrous i'r rhai sy'n cymryd rhan.

"Ers agor yn swyddogol ym 1983, mae Neuadd Dewi Sant wedi cynnal BBC Canwr y Byd Caerdydd bob dwy flynedd ac mae wedi arddangos Caerdydd i gynulleidfa fyd-eang.

"Gydag acwsteg o ansawdd eithriadol y Neuadd – a gydnabyddir ymhlith y 10 uchaf yn y byd – does dim lleoliad gwell i lwyfannu'r gystadleuaeth wych hon."

  • Bydd pob rownd o'r brif wobr a Rownd Derfynol Gwobr y Gân ar BBC Four gyda rhaglenni ychwanegol hefyd ar gael ar BBC Two Wales, BBC Radio 3, BBC Radio Cymru a BBC iPlayer.

  • Trefnir BBC Canwr y Byd Caerdydd gan BBC Cymru Wales ar y cyd ag Opera Cenedlaethol Cymru ac fe'i cefnogir gan Gyngor Caerdydd.

      
 

Ymuno â'r rhestr bostio