Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Beethoven Magic Peter Hewitt!

Beethoven Magic Peter Hewitt!

Peter Hewitt

Dyma’r datganiad Beethoven swynol diweddaraf gan y pianydd o fri, Peter Hewitt. 

Meddai Peter: “Mae’n symudiad Presto byr iawn o’r 25ain Sonata i’r Piano. Yn bendant yn Beethoven mewn tymer da – mwynhewch!” 

Mae'r fideo isod yn cynnwys symudiad olaf mawreddog Sonata’r Storm - Der Sturm Sonata op 31 Rhif 2 yn D leiaf – Sonata rhif 17 i’r Piano gan Beethoven. 

Dwedodd Peter: "Mae'n ddarn gwych a glywais gyntaf mewn datganiad piano a ddarlledwyd yn fyw o St George's yn Brandon Hill ym Mryste, datganiad a roddwyd gan y pianydd John Lill flynyddoedd lawer yn ôl yn yr 80au. Yn rhyfedd iawn, dwi wedi dod i nabod John yn dda iawn ac mae e wastad wedi bod yn gefnogol iawn o'm cerddoriaeth – yn fy nghanmol lawer gormod dwi'n siŵr! Yn rhyfedd hefyd, yn ddiweddarach eleni ym mis Rhagfyr, rwy'n chwarae datganiad yn yr un lleoliad a fydd yn cynnwys Kreutzer Sonata Beethoven! Mae'n ddoniol sut mae pethau'n dod rownd mewn cylch weithiau. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r symudiad hudol hwn."

Ymuno â'r rhestr bostio