Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Aurora Orchestra – Podlediadau, Rhestrau Chwarae a Ffeithiau Difyr

Aurora Orchestra – Podlediadau, Rhestrau Chwarae a Ffeithiau Difyr

Yn Neuadd Dewi Sant, rydym yn sylweddoli, a chithau’n selogion cerddoriaeth glasurol, eich bod hwyrach wedi codi tocynnau i weld Aurora Orchestra (cliciwch y ddolen i weld cyngherddau ar lein) nos Lun 18 Mai 2020. Carem ddiolch i chi am ddal i’n cefnogi ni ac am eich amynedd ar yr adeg anodd yma gan mai canslo’r cyngerdd yn unol â chanllawiau’r llywodraeth oedd yr unig ffordd y gallem ymorol am iechyd a diogelwch y gynulleidfa, y staff, y cerddorfeydd a’r unawdwyr.Felly, i liniaru rhywfaint ar eich siom rydym wedi creu llond gwlad o bethau tan gamp i’ch cadw chi’n ddiddan. 

Gweler y ddolen ganlynol i roi prawf ar eich gwybodaeth â’n cwis cerddoriaeth ac i wrando ar ein rhestr chwarae Spotify – y ddau wedi’u seilio ar y repertoire y byddai’r Aurora Orchestra wedi’i berfformio.Mae yma hefyd daflenni ffeithiau cyfareddol ar y cyfansoddwyr a’r darnau, pecyn addysg i Gyfnodau Allweddol 1, 2 a 3; podlediad tri darn difyr dros ben, yn ogystal â fideos gan Jonathan James a Nicola Benedetti yn lle’r sgwrs cyn y cyngerdd.Pob hwyl!

 

Ymuno â'r rhestr bostio