Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Armonico Consort On Demand

Armonico Consort On Demand

Armonico Consort On Demand

Rydym wrth ein boddau o rannu’r newydd fod Armonico Consort wedi lansio cyfres newydd o gyngherddau o’r enw On Demand sy’n rhoi lle amlwg i rai o hoff gerddoriaeth gynnar y Consort, bellach ar gael i chi ei phrofi ar yr aelwyd.

Mae pob perfformiad ar gael i’w brynu ar ei ben ei hun am ddim ond £7.50 yr un neu gewch chi flas arnyn nhw ill chwech am y pris disgownt £39.50 gyda thrwydded tymor On Demand.

Dewch atyn nhw i unrhyw un o’r perfformiadau yma neu i bob un. 

Victoria Requiem 
Dyddiad Rhyddhau 08.03.21

Gwaith olaf Tomás Luis de Victoria ydi’r Requiem ac, yn ôl pob tebyg, y gwaith polyffonig mwyaf sgrifennwyd erioed, yn gampwaith angerddol o gyfleugar.

Naked Byrd l
Dyddiad Rhyddhau 08.03.21

Armonico Consort yn cyflwyno eu rhaglen Naked Byrd aruthrol o lwyddiannus, yn berfformiad llawn awyrgylch o gerddoriaeth cyfansoddwyr roedd eu celfyddyd yn dinoethi eu teimladau.

Henry Purcell | Dido & Aeneas
Dyddiad Rhyddhau 08.03.21

Drwy wledd odidog o gerddoriaeth mae Armonico Consort yn adrodd drachefn drasiedi arwrol brenhines, milwr a charwriaeth anghyfreithlon.

William Byrd | Mass For Four Voices
Dyddiad Rhyddhau 08.03.21

Mae Offeren i Bedwar Llais William Byrd yn un o gampweithiau mawr polyffoni Lloegr, a gyfansoddwyd tua diwedd teyrnasiad y Frenhines Elizabeth I.

Naked Byrd ll
Dyddiad Rhyddhau 22.03.21

Ail ran rhaglen Naked Byrd Armonico Consort, yn cynnwys gemau megis Agnus Dei gan Samuel Barber a Song for Athene gan John Tavener.

JS Bach | Easter Cantata BWV4
Dyddiad Rhyddhau 03.04.21

Mae Cantata’r Pasg JS Bach, Christ lag in Todesbanden, yn dangos Bach ar ei fwyaf dynol, yn wefreiddiol gan angerdd teimladol a pharch llwyr tuag at y trefniant litwrgaidd. 

I gael rhagor o wybodaeth ac i godi tocynnau cliciwch yma.

Ymuno â'r rhestr bostio