Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cysylltu â ni

 

Manylion Cyfeiriad:
Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1AH

Manylion Cyswllt
Swyddfa Tocynnau: 07743 839816 / 07391 791934

Oriau agor llinell ffôn y Swyddfa Docynnau 
Llun - Gwen   9.00am - 4.00pm

Mae Neuadd Dewi ar gau ar hyn o bryd
Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 4 Ionawr 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Ymholiadau (drwy’r ffurflen Cysylltwch â Ni)
Cofiwch mai dydd Llun tan ddydd Gwener naw tan bump ydi ein oriau swyddfa arferol. Os cysylltwch â ni’r tu allan i’r oriau hyn, bydd aelod o’r staff yn ateb eich neges cyn gynted ag y byddwn yn ôl yn y swyddfa. Os ydi’ch ymholiad ynghylch tocynnau, rhowch ganiad i’n Swyddfa Docynnau,ar y rhif uchod.

Mae’n hawdd cael hyd i Neuadd Dewi Sant

Mewn Car

Pan fyddwch chi’n defnyddio Systemau Llywio Lloeren i fynd i Ddrws Llwyfan Neuadd Dewi Sant, bwydwch i mewn y Cod Post: CF10 2DP

Canllaw i gyfleusterau parcio yng Nghaerdydd 

Ar y Trên

Gorsaf Ganolog Caerdydd - Gwaith cerdded tua phum munud.
Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd - Gwaith cerdded tua phum munud
Trenau Arriva Cymru

Mewn Awyren
Awyrborth Caerdydd - Gwaith gyrru tua hanner awr.
Maes Awyr Caerdydd 

Ar y Bys

Mae Gorsaf Fysus Caerdydd ar Stryd Wood ar gau ers 2 Awst ac mae rhai llwybrau wedi newid. Ewch i wefan Bws Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth.

Bws Caerdydd 

Map Canol Dinas Caerdydd