Pencampwr Pencampwyr Worthington

Yn dilyn pencampwriaethau llwyddiannus mewn blynyddoedd a fu, gwêl Pencampwr Pencampwyr Dartiau 2019 ornest rhwng 256 o bencampwyr dartiau o flaen 1600 o selogion dartiau.

Yn ysbryd fformat y gorau o dri “News of The World” bydd miloedd yn cymryd rhan, yn chwarae’r fformat cyflymaf, mwyaf cyffrous ym maes dartiau’r byd.    Y gronfa wobrau £31,500. Yr enillydd £10,000 

Mae croeso i wylwyr.

Mae gwybodaeth gyflawn a gwybodaeth am docynnau i’w cael yn www.reddragondarts.com

 

Tocynnau i’w codi gan Red Dragon Darts yn www.reddragondarts.com

£10.00
 
 
 10.00  Y drysau ffrynt yn agor / Bariau yn agor                           
 13.00  Y DORAMA'N DECHRAU
 20.00 (tua)   DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.

 

%MCEPASTEBIN%