Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Kenny Dalglish YN FYW - AILDREFNU

Mae Kenny Dalglish, un o chwedlau byd chwaraeon, yn dod â’i sioe fyw newydd sbon danlli grai i’r Neuadd.

Yn fyw am y tro cyntaf, bydd Kenny Dalglish yn sôn am ei fywyd ym myd pêl-droed a’r tu allan iddo.Ar wedd holi ac ateb, bydd yn trafod yr hen hwyl a hanner a’r troeon trwstan ddaeth i’w ran yn ystod ei yrfa o fri.

Bydd Kenny’n sgwrsio â’i ferch, Kelly Cates, pyndit bellach ar Sky Sports.Bydd cyfle i gyfarfod Kenny’n bersonol ar y noson a chael tynnu llun proffesiynol gyda’r Brenin ei hun.

Ym mis Awst 1966 y cychwynnodd cariad Kenny Dalglish tuag at Lerpwl pan ddaeth llanc pymtheg oed o Glasgow ar draws y ffin i’r de i gael prawf yn Anfield o flaen Bill Shankly mawr ei chwedl.Methodd y prawf pêl-droed ond tharfodd hynny ddim ar yr eicon pêl-droed.Un mlynedd ar ddeg a chant a chwe deg saith o goliau’n ddiweddarach, o’r diwedd fe’i recriwtiwyd gan y Cochion i gymryd lle chwedl y clwb Kevin Keegan.

Bu gyrfa chwarae Kenny’n anhygoel ac fe’i gwnaeth yn un o eiconau Anfield.

A Dalglish yn tynnu tua therfyn ei ddyddiau chwarae, yn ôl pob golwg doedd dim modd iddo wella’i safle ymhlith selogion Lerpwl.Ond dyna’n union beth aeth yn ei flaen i’w wneud ac yn sgìl dau bwl yn rheolwr daeth iddo’n ddiweddarach yr enw’r Brenin Kenny.

Buasai ei effaith ar y cae chwarae’n ddim llai nag aruthrol ond, ar ôl y drychineb yn Stadiwm Heysel, gobeithiai’r clwb y gallai atgynhyrchu ei athrylith yn y ffos.Roedd hynny’n ofyn mawr gan rywun oedd yn ddim ond pedeirblwydd ar ddeg ar hugain, ond wedyn nid dyn cyffredin mo Dalglish.

"There is no-one anywhere in the world, at any stage, who is any bigger or any better than this football club." - Kenny Dalglish

Casglodd y Brenin Kenny at ei gilydd un o’r timau Lerpwl difyrraf droediodd stadiwm Anfield erioed, a dau deitl eto yn y gynghrair a Chwpan FA eto i ychwanegu at y casgliad cyn iddo roi’r gorau iddi ym 1991. Aeth yn ei ôl at y Cochion rhwng 2011 a 2012 a bachu medal enillydd Cwpan y Gynghrair na chawsai gynt pan oedd yn giaffar.

Serch ei orchestion pêl-droed anhygoel a gofir yn hanes byd pêl-droed, ei ymddygiad urddasol ar ôl y drychineb yn Hillsborough ydi un o’r pethau ynghylch Dalglish a erys fwyaf byw yn y cof ac sy’n peri ei ystyried yn eang yn un o chwedlau dinas Lerpwl, nid yn unig y clwb sy’n dwyn ei henw.

Dewch at Kenny, mewn amgylchfyd agosatoch yn Neuadd Dewi Sant lle bydd yn mynd â’r gynulleidfa ar daith drwy ei yrfa anhygoel ac yn rhannu’r cariad tuag at Glwb Pêl-droed Lerpwl sydd mor agos at ei galon.

 
 • Efydd: £40
 • Pecyn VIP Arian: £150
  • Cwrdd a Chyfarch gyda Kenny
  • Un llun proffesiynol yr un gyda Kenny, i’w lwytho i lawr wyth awr a deugain ar ôl y digwyddiad.
  • Llun 16x12 wedi’i lofnodi gan Kenny Dalglish
  • Sedd yn y man gorau 
 • Gold VIP Package £350
  • You will meet Kenny on the day
  • Arrival drink in VIP area with Kenny present
  • Limited edition signed Kenny Dalglish Honours Shirt.
  • 16x12 signed Kenny Dalglish photograph.
  • One professional photograph per person with Kenny, downloadable 48 hours after the event.
  • Prime seat location
 • Wheelchair users plus one companion (please contact Box Office on 07391 791934): Stalls seats @ £40 each tickets
 Efydd £40

 Pecyn VIP Arian

 • Cwrdd a Chyfarch gyda Kenny
 • Un llun proffesiynol yr un gyda Kenny, i’w lwytho i lawr wyth awr a deugain ar ôl y digwyddiad.
 • Llun 16x12 wedi’i lofnodi gan Kenny Dalglish
 • Sedd yn y man gorau 
£150

  Pecyn VIP Aur 

 • Byddwch yn cwrdd â Kenny ar y diwrnod
 • Diod pan gyrhaeddwch, yn y man VIP a Kenny’n bresennol
 • Crys Anrhydedd Kenny Dalglish, agraffiad cyfyngedig, wedi’i lofnodi.
 • Llun 16x12 wedi’i lofnodi gan Kenny Dalglish.
 • Un llun proffesiynol yr un gyda Kenny, i’w lwytho i lawr wyth awr a deugain ar ôl y digwyddiad.
 • Sedd yn y man gorau
£350
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)  Seddi'r stalau
@ £40 pob tocyn

Mae’r sesiynau VIP i gyd cyn y sioe. Cadarnheir yr oriau terfynol drwy ebost wythnos cyn y digwyddiad.

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr