Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 8 Chwefror 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Kidz Bop – Taith y Byd

Cyflwynir Taith y Byd KIDZ BOP ar y cyd â’r hyrwyddwyr cerddoriaeth fyw Cuffe and Taylor a Live Nation ac mae’n dilyn llwyddiant eu sioe gyntaf ar ben y rhaglen yn Eventim Apollo Llundain y llynedd. 

Bydd KIDZ BOP Kids Prydain, Ashton, Max, Mia a Twinkle, yn dod â’r profiad cyngerdd byw, rhyngweithiol, cydnaws â’r teulu i oedfannau eiconig yng ngwledydd Prydain.

Gwêl y daith KIDZ BOP Kids Prydain yn perfformio rhai o hits pop mwyaf ein dydd drwy’r byd yn grwn yn fyw ar lwyfan. Mae’r sioe gwbl newydd yn cynnwys cynlluniau set aruthrol, gwisgoedd, coreograffi cyffrous, a llwythi o bethau annisgwyl cŵl!  Mae’r tadau hyd yn oed yn cael y cyfle i ddangos eu hunain a’u symudiadau dawns gorau ar lwyfan yn ystod “Gornest Ddawnsio’r Tadau”. 

Bydd albwm newydd KIDZ BOP yng ngwledydd Prydain, KIDZ BOP 2020, yn cynnwys hits poblogaidd gan gynnwys Someone You Loved, Don’t Call Me Up, Wish You Well, a rhagor. 

Bu 2019 yn flwyddyn a hanner eto i’r KIDZ BOP Kids. A theledu cenedlaethol ac ymgyrchoedd hysbysebu digidol yn gefn iddyn nhw, ymddangosodd a pherfformiodd y KIDZ BOP Kids ar sioeau poblogaidd plant ar y teledu a’r radio yn ogystal â hoelion wyth sioeau sgwrsio ITV, Good Morning Britain a Loose Women.

Yn y cyfamser, roedd sioe gyntaf erioed KIDZ BOP ar ben y rhaglen yn Eventim Apollo Llundain ym mis Ebrill yn mynd â hi gyda’r gorau i deuluoedd, a’r wasg yn dweud ei fod yn ddigwyddiad “rhy dda i’w golli”..

Cliciwch yma i lawrlwytho taflenni lliwio Kidz Bop

Logo Hwyliau

 
  • Pris Safonol: £25.50 | £33 | £48
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)Seddi'r stalau @ £25.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Wedi’i ganslo