Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Peppa Pig - My First Concert

GWYLIAU’R YSGOL

O Mozart i Byllau Mwdlyd! Cyflwyniad i gerddorfa fyw, yn rhyngweithiol ac yn llawn hwyl, ydi Peppa Pig – My First Concert, yng nghwmni hoff deulu Moch pawb! 

Mae Peppa a’i theulu yn eich gwahodd chi ar daith gerddorol yn eu cyngerdd clasurol cyntaf. Dewch at Peppa i’w gweld hi’n darganfod cerddorfa am y tro cyntaf yn y cyngerdd cydnaws a chyffrous yma wedi’i lunio’n arbennig i’r aelodau ieuaf o’r gynulleidfa. 

Gewch chi forio canu a dawnsio gyda Peppa yn ei hoff ganeuon, welwch chi Dadi Mochyn yn dysgu sut i arwain cerddorfa, chwilio’r holl wahanol seiniau mae’r offerynnau’n eu gwneud a mwynhau alawon cyfarwydd yn ogystal â darganfod darnau cerddorfaol cyffrous sydd i’r dim i’r plantos. Ffordd wych o brofi cyngerdd am y tro cyntaf.

 
 Oedolyn £16 | £19
 Plentyn £12 | £15
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  Seddi'r stalau @ £12 pob tocyn
 Tocyn Teulu i 4 £55
(stalau'n unig)

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.

Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr