Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Tim Peake: My Journey to Space

Clymwch eich gwregysau diogelwch yn dynn amdanoch – mae reid colli cylla’n eich aros chi.

Un o ofodwr yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd ydi Tim Peake. Ym mis Rhagfyr 2015, ef oedd y gofodwr cyntaf o Brydain i ymweld â’r Orsaf Ofod Ryngwladol i gerdded yn y gofod (a rhedeg marathon!) ar yr un pryd â chylchdroi’r Ddaear.

Dewch ato’n awr ar daith arwrol a gwefreiddiol i’r Orsaf Ofod Ryngwladol yn rhan o’i daith gyntaf erioed yng ngwledydd Prydain.

Tim fydd eich tywysydd personol drwy fywyd yn y gofod, i gael mynd lle na fu neb erioed, gweld lluniau digon i fynd â’ch gwynt chi, a chael gweld ffilmiau anhygoel na welwyd erioed o’r blaen. Mae’n gip cyfareddol ar fywyd go iawn gofodwr: o’r hyfforddi i’r lansio, o gerdded yn y gofod hyd at ddychwelyd, mae Tim yn dadlennu’r cyfrinachau, yr wyddoniaeth a’r rhyfeddodau pob dydd ynghlwm â sut a pham mae bodau dynol yn teithio i’r gofod.

Dyma’ch cyfle chi i rannu ei awch am awyrennu, fforio ac antur, o dreulio noswaith yng nghwmni un o ofodwyr byw mwya’r byd, ac ailddarganfod rhyfeddod y man rydym yn ei alw’n gartre.

“It’s impossible to look down on Earth from space and not be mesmerised by the fragile beauty of our planet” Tim Peake

“Everything you wanted to know about life in space” The Times

“A delightful adventure of understanding of how and why humans journey into space” Robin Ince, The Infinite Monkey Cage

 
  • Pris Safonol: £28 | £31 | £35

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr