Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Test Match Special – Y Daith Fyw

Dewch i fwrw’r diwetydd yng nghwmni sêr Test Match Special a’r Llwch, Phil Tufnell a Michael Vaughan, a hwythau’n mynd â chi i focs sylwebu enwog TMS ac yn rhannu atgofion o’u gyrfaoedd chwarae hynod.

Rotsiwn beth oedd wynebu Shane Warne yn ei flodau? Pa aelod o dîm TMS fydd byth yn prynu cinio? A be ddigwyddodd go iawn y noson ar ôl Lludw 2005?

Bydd cyflwynwydd TMS Jonathan Agnew ynrhannu sut wnaeth y tîm gadw’n ddigynnwrf yn rownd derfynol Cwpan y Byd a sut beth yw gwylio Lloegr o’r seddorau.

 

 
  • Pris Safonol: £30 | £40 | £50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07743 839816 / 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 

 
Bwciwch Nawr