Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Noson yng Nghwmni’r Michael Bisping

 • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

SECONDS OUT… ROUND 2!

Oherwydd y galw llethol i weld yr ymladdwr chwedlonol, mae MICHAEL BISPING, ym mis Hydref ar ei daith, mae ymladdwr enwog yr UFC a chyn-Bencampwr y Byd Pwysau Canol, wedi cyhoeddi set newydd o ddyddiadau ar gyfer ei sioe 'An Evening with Michael Bisping: Tales from the Octagon' ar gyfer Hydref 2022.

Mae Michael yn dweud:

"Cefais fy syfrdanu’n llwyr gan yr ymateb ar gyfer fy nhaith sydd i ddod ym mis Hydref. Mae gwerthiant tocynnau wedi bod yn anhygoel, diolch i chi i gyd.  Rwyf wedi bod yn gwrando ac yn darllen eich holl negeseuon trydar a negeseuon felly rwy'n hapus i gadarnhau fy mod yn ychwanegu mwy o ddyddiadau yn y DU ar gyfer mis Hydref 2022 fel y gallaf weld mwy ohonoch yn bersonol.   

Mae taith Michael wedi mynd ag ef o Ogledd-orllewin Lloegr i frig y byd MMA, ac ef yw’r unig bencampwr Prydeinig yn hanes yr UFC. Ochr yn ochr â gyrfa ffilmiau Hollywood sy'n blodeuo, yn ystod y bennod ddiweddaraf yn ei fywyd, mae Michael yn cynnal podlediad hynod lwyddiannus ac mae hefyd yn sylwebydd ar gyfer ESPN, BT Sports a Fox Sports gynt. O straeon ymladd i fywyd y tu allan i'r cylch, mae ei uchelgais a'i natur benderfynol yn siŵr o sicrhau noson ysbrydoledig a difyr i holl gefnogwyr yr UFC a chwaraeon yn gyffredinol.   

Wrth weithio nifer o swyddi di-fudd i gael dau ben llinyn ynghyd wrth hyfforddi drwy'r amser mewn paffio, cic-baffio a Jiu Jitsu, sylweddolodd Michael fod ganddo'r potensial i fod yn ymladdwr o'r radd flaenaf a gwneud hynny fyddai ei gyfle gorau i ddarparu ar gyfer ei deulu.  Ail-ymrwymodd ei hun i'r grefft hon.  Aeth Michael ymlaen yn y pen draw i ennill The Ultimate Fighter 3 yn 2006, gan ddechrau ei yrfa broffesiynol, a deng mlynedd yn ddiweddarach yn 2016 yn UFC 199, ef oedd yr ymladdwr cyntaf o Brydain i ddod yn Bencampwr yr UFC. 

Ar ôl gyrfa anhygoel o 13 mlynedd, a oedd yn cynnwys colli ei lygad dde, daeth Michael yn ddadansoddwr UFC gyda BT Sport ac ESPN, o'r enw Dadansoddwr y Flwyddyn 2019 FanSided MMA ac awdur Gwerthwr Gorau’r Sunday Times  Quitters Never Win.  Ef yw enillydd podlediad 'Believe You Me' ac mae wedi lansio gyrfa actio lwyddiannus, ar ôl cael sylw yn xXx Return of Xander CageDen of Thieves a chyhoeddi ei rolau diweddaraf yn Den of Thieves 2 a'r brif ran yn y ffilm sydd ar ddod o’r enw The Journeyman.  Mae ei raglen ddogfen o dan y teitl 'Bisping' hefyd yn dod allan yn 2021.

 
 • Pris Safonol: £28.00 | £38.00 

 • Cwrdd a Chyfarch am £113 yn cynnwys:

  o Cwrdd a chyfarch a chael tynnu llun ar ôl y sioe
  o Sedd gyda’r goreuon yn nhu blaen yr awditoriwm
  o Un o’r nwyddau dethol
  o Tocyn i’r sioe

 • Tocyn Twym am £73 yn cynnwys:Meet & Greet @ £113 includes:

  o Sedd gyda’r goreuon yn y rhan flaen o’r awditoriwm
  o Un o’r nwyddau dethol
  o Tocyn i’r sioe

 • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): Seddi'r stalau @ £28 pob tocyn

CYFYNGIADAU AR AILWERTHU TOCYNNAU:

 1. Trwydded bersonol, ddiddymadwy yw eich tocyn a deil i fod, bob amser, yn eiddo’r hyrwyddwyr.  Rhaid rhoi’r tocyn hwn i’r hyrwyddwyr os gofynnir amdano.
 2. Gwerthir eich tocyn/nau gan yr hyrwyddwyr yn uniongyrchol i chi, y cwsmer.  Diddymir unrhyw docynnau a brynir gan fusnes neu fasnachwyr sy’n torri amodau a thelerau gwerthu tocynnau. Drwy dderbyn yr amodau a’r telerau hyn rydych yn cadarnhau eich bod yn gwsmer.
 3. Bydd eich tocyn/nau yn ANNILYS AR UNWAITH os cânt eu hailwerthu NEU EU CYNNIG I’W GWERTHU oni bai bod y gwerthiant drwy sianelau ailwerthu swyddogol yr Artist fel y’u hysbysebir, neu gyfnewid rhwng selogion asiant tocynnau (lle bo’n berthnasol).  Nid yw tocynnau a werthir drwy drydydd person a safleoedd gwerthu diawdurdod eraill, gan gynnwys mannau ocsiwn ar lein, yn ddilys ar gyfer mynediad.  Mae ailwerthu tocyn yn ei wneud yn annilys a gall arwain at wrthod mynediad.
 4. Cyfyngir gwerthiannau tocynnau i chwech y pen.

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr