Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Noson yng Nghwmni’r David Sedaris

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Un o Ddigrifwyr Blaenllaw’r Unol Daleithiau, Awdur Llwyddiannus ac
Enwebai Gwobr Grammy Bum Gwaith

NOSON YNG NGHWMNI DAVID SEDARIS 2022

“Sedaris ain’t the preeminent humorist of his generation by accident.”
ENTERTAINMENT WEEKLY

Mae David Sedaris, y digrifwr, yr awdur llwyddiannus a seren cyfres Radio 4 ‘Meet David Sedaris’, wedi cyhoeddi taith ugain o oedau yng ngwledydd Prydain yn 2022 sy’n cychwyn nos Sul 10fed Gorffennaf yn Usher Hall Caeredin ac yn dod i ben ar 2il Awst yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd.Mae rhediad yr awdur enwog yn cynnwys yr oedau a ad-drefnwyd yn Royal Festival Hall Llundain ar 30ain ac 31ain Gorffennaf a The Lowry Manceinion ar 1af Awst.Cyn y daith gwelir llyfr newydd ym mis Mehefin 2022 o’r enw ‘Happy-Go-Lucky’.

Yn goeglyd ei ffraethineb ac yn frathog ei sylwadau cymdeithasol, daeth David Sedaris yn un o awduron doniol dihafal America.Mae’n feistr ar ddychan ac un o awduron mwyaf sylwgar ein dydd sy’n mynd i’r afael â chyflwr dyn.Enwebwyd Sedaris am bum Gwobr Grammy am yr Albwm Gorau Ar Barabl a’r Albwm Comedi Gorau.Ymhlith ei recordiadau sain mae “David Sedaris: Live for Your Listening Plea- sure” a “David Sedaris Live at Carnegie Hall”.Ers 2011, mae i’w glywed bob blwyddyn ar gyfres o recordiadau byw ar BBC Radio 4 o’r enw “Meet David Sedaris”.

Ei lyfrau diweddaraf ydi The Best of Me - casgliad o 42 o straeon ac ysgrifau a gyhoeddwyd cynt ac ail gyfrol ei ddyddiaduron A Carnival of Snackery, Diaries (2003- 2020) ac roedd Calypso, casgliad arall o ysgrifau, yn un o werthwyr gorau’r New York Times, ac yn Llyfr y Flwyddyn y Washington Post.Enwebwyd llyfr sain Calypso hefyd am un o wobrau Grammy 2019 am yr Albwm Gorau Ar Barabl.

Yn 2019 daeth David Sedaris yn un o’r cyfranwyr rheolaidd i CBS Sunday Morning, a rhyddhawyd ei Ddosbarth Meistr, David Sedaris Teaches Storytelling and Humor.Mae dros un filiwn ar bymtheg o gopïau o’i lyfrau mewn print, ac fe’u cyfieithwyd i ddeuddeg iaith ar hugain.Dyfarnwyd iddo Wobr Hiwmor Terry Southern, Gwobr Hiwmor Americanaidd Thurber, Gwobr Lên Ryngwladol Dychan a Hiwmor Jonathan Swift, Gwobr Digrifwr y Flwyddyn Time 2001, yn ogystal â Medal yr Iaith Lafar gan yr American Academy of Arts and Letters.Ym mis Mawrth 2019 fe’i hetholwyd yn aelod o’r American Academy of Arts & Letters.  Yn 2020 bwriodd Llyfrgell Gyhoeddus Efrog Newydd bleidlais dros Me Talk Pretty One Day yn un o’r 125 o lyfrau pwysicaf o’r 125 o flynyddoedd aeth heibio.

Cydweithredodd yntau a’i chwaer, Amy Sedaris, dan yr enw “The Talent Family” a sgrifennu hanner dwsin o ddramâu a gynhyrchwyd yn La Mama, Lincoln Center, a The Drama Department yn Ninas Efrog Newydd.Ymhlith y dramâu yma mae Stump the HostStitchesOne Woman Shoe, a gafodd Wobr Obie, Incident at Cobbler’s Knob, a The Book of Liz, a gyhoeddwyd ar wedd llyfr gan Dramatists Play Service.  

 
  • Pris Safonol: £28 | £33 | £38
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): Seddi'r stalau @ £28 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr