Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Nick Knowles & Neil Oliver

Am y tro cyntaf, bydd dau o wynebau mwyaf adnabyddus darlledu ym Mhrydain yn ceisio ateb un o gwestiynau mwyaf emosiynol ac amserol ein hamser, 'pwy yw'r Prydeinwyr a sut y daethom i'r fan lle'r ydym nawr'? 

Mae'r hyn sydd wedi mynd o'r blaen, yn dal i ddigwydd eto, ac mae'r pris gwirioneddol bob amser yn cael ei dalu, gan waed, chwys a dagrau yr un bobl. Eneidiau wedi eu hanwybyddu a'u hanghofio yw, sydd bob amser wedi gwneud y gwaith caib a rhaw gan ysgwyddo baich hanes. 

Cafodd y wlad hon ei rhoi ar waith gan daeogion a chaethweision, bileiniaid a llafurwyr. Y llongau a oedd yn cario masnach ac yn cludo'r dynion ymladd ... y cleddyfau a'r bwâu hir a chwifiwyd ganddynt mewn brwydr ... y sychau aradr y cerddodd y ffermwyr y tu ôl iddynt, y coed a gafodd eu cwympo i adeiladu llongau rhyfel a chartrefi mawr a bach ... y cerrig a luniwyd ar gyfer cadeirlannau a'r sgaffaldau a'u cododd ... pob owns o'r glo a gynhesodd y ffwrneisi ... pob owns o fetel wedi'i gloddio o dan ein traed ... roedd y cyfan yn deillio o ymdrech a llafur, sgil ac ymgais dynion a menywod cyffredin ein gorffennol, wedi'u clymu gan ddiben cyffredin.

Dyma ffanffer i'r dyn a'r fenyw gyffredin – gan mai eu hysgwyddau nhw yw'r ysgwyddau rydyn ni'n sefyll arnynt heddiw. Heb enw, heb eu cyhoeddi, a heb eu galaru. Anwybyddwyd hyd yn hyn.

Mae'n bryd cwrdd â'r werin gyffredin wrth i Nick a Neil droi'r sylw at y rhai a roddodd bopeth i’r Brydain, rydym yn ei hadnabod heddiw.

 
Pris Safonol £32.00

 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr