Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Neighbours – The Farewell Tour

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

CADARNHAU’R AELOD NESAF O’R CAST AR GYFER NEIGHBOURS
- Y DAITH CANU’N IACH

Heddiw cyhoeddodd Maple Tree Entertainment, ar y cyd â Fremantle Australia, yr enw nesaf i ymuno â chast Neighbours: Y Daith Canu’n Iach.

Bydd April Rose Pengilly, sy’n chwarae Chloe Brennan yn yr opera sebon hirhoedlog, yn ei chychwyn hi am wledydd Prydain ym mis Mawrth 2023 ar gyfer y daith y bu mawr aros amdani, fydd yn agor yn Belfast ar 1 Mawrth 2023 ac yn mynd i bymtheg oedfan yng ngwledydd Prydain.

Ymunodd April â Neighbours yn 2018 a mynd yn ei blaen i ddod yn un o gymeriadau mwyaf poblogaidd y sioe yn ystod ychydig flynyddoedd olaf ei hoes.

Doedd Chloe Brennan fyth ymhell o’r ddrama ar Ramsay Street, ac roedd ar y blaen ac yng nghanol rhai straeon cofiadwy ac aruthrol o ddramatig. Ymhlith rhai o straeon mwyaf nodedig Chloe bu cael bod clefyd Huntingdon arni, ei phriodas â Pierce Greyson a’r chwalu wedyn, a marw ei mam, Fay.

Ond perthynas y cymeriad ag Elly Conway oedd y peth gipiodd galonnau’r gwylwyr, a charfan selogion “Chelly” yn dal i obeithio y câi’r ddau gymeriad foddion ymgymodi cyn i’r sioe ddirwyn i ben.

Meddai April Rose Pengilly:
"I am so excited to be part of the Neighbours UK tour! We have the most incredible fans and I cannot wait to come and meet them all in person."
_________________________________________________________

Ryan Moloney, neu fel rydyn ni i gyd yn ei nabod, Toadfish Rebecchi, ydi’r pedwerydd aelod o’r cast i ymuno â’r daith yng ngwledydd Prydain! 

Mae Toadie yn hoff gymeriad ar ein sgriniau ers iddo ddod i Ramsay Street ym 1995 a bu ar flaen ac yng nghanol llawer o funudau eiconig yn y sioe. Rydym yn sâl eisiau clywed Ryan yn rhannu straeon ei gyfnod yn Erinsborough pan ddaw i Neuadd Dewi Sant ym mis Mawrth.


A rhagor o’r cast eto i’w cyhoeddi, bydd y daith arbennig yn dod ag aelodau eiconig o’r cast i wledydd Prydain ac yn bwrw trem yn ôl ar hanes anhygoel un o hoff raglenni teledu Prydain. Rhydd y dathliad yma o Neighbours gyfle i’r selogion hel atgofion am eu hoff funudau ar Ramsay Street dros y pymtheng mlynedd ar hugain aeth heibio. Caiff y gynulleidfa glywed straeon o Erinsborough nas clywed erioed o’r blaen a chyfle i ofyn i’w hoff actorion eu cwestiynau llosg eu hunain.

Ym 1985 y cychwynnodd Neighbours a dod yn enw oedd ar enau pawb heb sôn am esgor ar lawer i seren gan gynnwys y ceffylau blaen Margot Robbie a Kylie Minogue. Daw Neighbours i ben ar Awst 1af ar ôl dwy flynedd ar bymtheg ar hugain ar yr awyr – ond bydd cynulleidfaoedd gwledydd Prydain yn gallu canu’n iach yn y cnawd yn hwn, y dathliad gorau fyw fyd bosib o’r sioe. Dyma ddigwyddiad wnaed gan y selogion ac os ydych chi’n dotio at Neighbours, dyma daith rhy dda i’w cholli!

Mae cyfleoedd cwrdd a chyfarch a seiat holi at ateb yn yr arfaeth ym mhob oedfan felly bydd y selogion yn gallu closio at eu hoff aelodau o’r cast yn y sioe.

Hyn a hyn o docynnau Pecynnau VIP ar gael!
(gwybodaeth VIP i ddilyn)

%MCEPASTEBIN%

 
  • Pris Safonol: £29.50 | £46.50 | £62.50
  • Pecyn VIP gyda Chwrdd a Chyfarch @ £154.50 
    Bydd tocyn VIP yn cynnwys:
  • Cwrdd a Chyfarch holl aelodau’r cast sydd yn y sioe.
  • Cewch dynnu eich llun gyda’r cast (neu hyd yn oed selffi!)
  • Gewch chi arwydd foamex swyddogol Ramsay Street Neighbours.
  • Gewch chi boster swyddogol y sioe, y cewch ei lofnodi pan fyddwch yn cyfarfod aelodau’r cast. Mae croeso i chi ddod â’ch nwyddau eich hunain i gael eu llofnodi hefyd.

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Dim tocynnau ar ôl