Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Martin Bayfield's Rugby Legends

Sgyrsiau â Chewri Eraill y Gêm Drwy Hyd a Lled Gwledydd Prydain
Medi – Tachwedd 2022 

O rawd plismon i sgrîn pictiwrs Hollywood i Grand Slam Pum Cenedl a ffeinal MasterChef, bu bywyd Martin Bayfield yn bur amrywiol! 

Dewch at un o gyn-chwaraewyr rhyngwladol Lloegr ac un o wir gewri’r gêm, Martin Bayfield, ac yntau’n cychwyn ar ei daith ‘Rugby Legends’ yng ngwledydd Prydain.  Yn Alexandra Palace Theatre Llundain ar y 24ain o Fedi 2022 y bydd dechrau’r daith sy’n rhoi tro am un oedfan ar ddeg eto, o Gaeredin i Gaerwysg, a phob sioe ddihafal yn gweld Martin yn dod i’r llwyfan gyda chyn-chwaraewyr i ddadlennu straeon na chlywyd mohonyn nhw erioed o’r blaen a chip anhygoel ar y gêm rydym ni i gyd yn ei thrysori.  

Meddai Martin,

“This is the game I want to celebrate.The game of my youth, the game that became my family, the game that took me around the world and opened the door to so many unexpected wonders.

If you’ve played the game, you’ll nod your head and chuckle.If Rugby is new to you, you’ll shake your head in disbelief.It shouldn’t work, but it does, and that’s why I love it so much.

Joining me on this journey down Amnesia Avenue will be some great names from the game.Players who have made their mark, but perhaps, more importantly, players who for me have added the colour and the chaos.”

 

Rhydwely 1975: Martin, yn wyth oed ac yn 5’4” o daldra, yn ei gael ei hun yn dda i ddim, waeth pa gêm roddai gynnig arni - yn ei eiriau ei hun, ei gynigion ar bêl-droed “woefully poor” a chriced “dangerously poor”, ond nofio? “I was good at that. Slightly niche, but I’ll take it!”  Daethai tro ar fyd pan daflodd hyfforddwr bêl siâp rhyfedd gyda’r geiriau doeth, “Hey, shorty, you’ll like this game”. 

Agos i hanner can mlynedd yn ddiweddarach, heb bylu dim mae awch Martin am y gêm “insanely bonkers”; ac yntau bellach yn un o’r pennaf sylwebwyr yn y maes a chanddo yrfa lwyddiannus ar y teledu ac mewn ffilm ochr yn ochr â gwaith areithio ysgogol, mae’n dal i gael blas ar ei yrfa chwarae yn ystod blynyddoedd cynnar y gêm, pan oedd chwaraewyr rhyngwladol yn rhedeg allan ochr yn ochr â hoelion wyth y clwb a chwedlau’n chwarae ysgwydd yn ysgwydd â’r di-glem da eu bwriad. 

Gaiff y gynulleidfa ddisgwyl clywed rhannu straeon â gwesteion arbennig, a gyhoeddir maes o law, yn sôn am gemau rhyngwladol, timau lleol, chwedlau’n dod i’r fei o byllau glo, ffermydd, swyddfeydd yr heddlu, stafelloedd dosbarth, prifysgolion.  Chwarae gornestau ar chwe modfedd o laswellt, mwd yn y gaeaf, cletir ym misoedd yr hydref a’r gwanwyn.  Teithiau diwedd tymor dros ben llestri a lasagne heb wneud digon neu chilli con carne ar ôl y gêm a chwrw ar eu pennau, wedyn y daith droellog hir tua thref.  

 
 • Pris Safonol: £33.00
 • Pecyn VIP@ £98.00 yn cynnwys:
  • Cyfarfod a chyfarch ar ôl y sioe (gyda llun)
  • Sedd premiwm yn rhan flaen yr awditoriwm
  • Anrheg Coffa VIP

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

CYFYNGIADAU AR AILWERTHU TOCYNNAU:

 1. Trwydded bersonol, ddiddymadwy yw eich tocyn a deil i fod, bob amser, yn eiddo’r hyrwyddwyr.  Rhaid rhoi’r tocyn hwn i’r hyrwyddwyr os gofynnir amdano.

 2. Gwerthir eich tocyn/nau gan yr hyrwyddwyr yn uniongyrchol i chi, y cwsmer.  Diddymir unrhyw docynnau a brynir gan fusnes neu fasnachwyr sy’n torri amodau a thelerau gwerthu tocynnau. Drwy dderbyn yr amodau a’r telerau hyn rydych yn cadarnhau eich bod yn gwsmer.

 3. Bydd eich tocyn/nau yn ANNILYS AR UNWAITH os cânt eu hailwerthu NEU EU CYNNIG I’W GWERTHU oni bai bod y gwerthiant drwy sianelau ailwerthu swyddogol yr Artist fel y’u hysbysebir, neu gyfnewid rhwng selogion asiant tocynnau (lle bo’n berthnasol).  Nid yw tocynnau a werthir drwy drydydd person a safleoedd gwerthu diawdurdod eraill, gan gynnwys mannau ocsiwn ar lein, yn ddilys ar gyfer mynediad.  Mae ailwerthu tocyn yn ei wneud yn annilys a gall arwain at wrthod mynediad.

 4. Cyfyngir gwerthiannau tocynnau i chwech y pen.

 5. Dim ond tocynnau a brynir drwy asiantaethau tocynnau cydnabyddedig sy’n ddilys ar gyfer mynediad.  Ceidw’r oedfan yr hawl i wrthod mynediad.
 
Bwciwch Nawr