Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Jason Fox

Cyn-filwr o'r lluoedd arbennig, seren SAS y teledu: Who Dares Wins, Inside The Real Narcos ac awdur y llyfr poblogaidd Battle Scars; bydd Jason Fox yn dod â stori ryfeddol ei anturiaethau heriol mewn gyrfa nodedig fel gweithredwr elít  yn Lluoedd Arbennig y DU (SBS) i'r llwyfan ac ar daith am y tro cyntaf.

O ymladdfeydd â gynnau, achub rhai a herwgipiwyd, dianc ac ymdrechion arwrol a ddiffiniodd yrfa Jason Fox, i frwydr wahanol iawn a oedd yn disgwyl amdano gartref.

Mae 'Life At The Limit' yn stori syfrdanol o filwra yn y Lluoedd Arbennig; cronicl o ddewrder gweithredol, antur a dewrder ar faes y gad ac oddi arno.

 
  • Pris Safonol: £31.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr