Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

James Smith Yn Fyw - The C Word

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Y sioe fyw sy’n brofiad newydd sbon danlli grai ynghyd â rhyddhau HOW TO BE CONFIDENT – y drydedd bennod yn nghanllawiau di-lol James i gael y taclau i ymrymuso eich penderfynu ac i newid eich bywyd.

Ar hyn o bryd, yn fwy nag erioed, rydym yn ein cael ein hunain mor aml ar goll mewn cylch negyddol – o’n cymharu ein hunain ag eraill a sgrolio drygargoelus ar y cyfryngau cymdeithasol, hyd at barlys dewis a rhedeg ar ôl boddhad allanol nad ydi’n gwneud dim i feithrin hapusrwydd go iawn.Mae gofyn hyder arnom i feistrioli ein huchelgeisiau gwirioneddol, i sylweddoli ein gwir gryfderau, a chael y bywyd mae arnom ei angen, ond na wyddom efallai fod arnom ei eisiau.Wrth lwc, â’i gyngor di-lol, di-flewyn-ar-dafod, ei brofiad a’i angerdd, dyma James i ledio’r ffordd.

*Mae’n cynnwys iaith gref

 
  • Pris Safonol: £30.00 | 37.50 | £42.50 | £47.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): Seddi'r stalau @ £30.00 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr