Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Gordon Buchanan

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Un o'r cyflwynwyr a chynhyrchwyr ffilmiau bywyd gwyllt amlycaf sy'n gweithio heddiw, mae taith Gordon Buchannan yn stori ryfeddol i'w hadrodd.

Ar ôl cynhyrchu rhai o'r rhaglenni bywyd gwyllt mwyaf poblogaidd ar y BBC, rydym wedi gallu gweld ei angerdd anhygoel dros y deyrnas anifeiliaid a'r gallu unigryw sydd ganddo i gyflwyno bydoedd anifeiliaid cudd o'r fath i gynulleidfa.

Am y tro cyntaf, bydd Gordon yn edrych yn ôl ar ei 30 mlynedd anhygoel yn gweithio y tu ôl ac o flaen y camera. Bydd hwn yn gyfle prin i ddarganfod beth sydd wedi parhau i ddatblygu ei yrfa a'r straeon nodedig sy'n rhan amlwg o’i waith.

Gyda gwerth tri degawd o deithiau i'n harwain drwyddynt, dyma'r tro cyntaf i Gordon allu dangos ei hoff adegau yn gweithio yn y diwydiant bywyd gwyllt i ni. Y sgiliau y mae wedi'u datblygu dros y blynyddoedd i fod ar flaen y gad o ran gwneud ffilmiau bywyd gwyllt. Bydd y daith hon yn dangos ei waith gorau ac yn rhoi cipolwg prin y tu ôl i'r llenni ar sut y caiff y rhaglenni llwyddiannus hyn eu gwneud.

Mae Gordon Buchanan yn manteisio ar y cyfle hwn i ddeall sut mae ei amser yn y diwydiant bywyd gwyllt wedi newid a beth allai'r dyfodol ei gynnig i ni a'r deyrnas anifeiliaid fel cyd-drigolion ein tirwedd ecolegol sy'n newid yn gyflym.

TW: @gordonjbuchanan | FB: @gordonjbuchanan | IG: gordonbuchanan_wildlife

 
  • Pris Safonol: £28

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr