Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Gemma Collins

Daeth Gemma Collins i’n sgriniau pan ymunodd â TOWIE yn 2011 ac ers hynny mae hi wedi dod yn enwog am ei llinellau digrif, ei hagwedd chwareus, ac yn bwysicach fyth, ei memynnau. Wedi'i labelu fel un o fenywod mwyaf eiconig ein cenedl, mae ei siwrnai i'r brig wedi bod yn drawiadol.

Yn ddi flewyn ar dafod gyda gallu clodwiw i ddelio ag unrhyw sefyllfa mewn steil, mae Gemma wedi profi popeth o uchafbwyntiau ffasiwn (fel ei gwisg oren eiconig) i atgoffa dynion na fyddant byth yn cael ei losin hi, i ymfalchïo yn ei gwreiddiau Essex a'i chorff.

Mae hi wedi ymddangos mewn amryw o raglenni teledu, gan gynnwys ei masnachfraint ei hun, Gemma Collins: Diva, ac mae’n cyflwyno ei phodlediad ei hun ar BBC Sounds. Mae Gemma Collins bellach wedi cyhoeddi taith fyw ar gyfer mis Hydref 2021. Bydd The GC’s Big Night Out yn noson hwyliog llawn chwerthin a syrpreisys.

Mae pecynnau VIP ar gael.

 
 • Prisiau Safonol: £32.50 | £38 | £42.50
 • VIP:Y Pecyn Diva Gorau Oll:  £103

  • Profiad VIP agosatoch cyn y sioe gyda’r GC ei hun
  • Tocyn yn y seddi gorau yn y 10 rhes cyntaf
  • Bag cario arbennig taith Gemma Collins
  • Cofrodd laminedig a chortyn gwddw VIP
  • Print A5 i’w fframio, wedi’i lofnodi gan Y GC
 • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)Seddi'r stalau @ £32.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

CYFYNGIADAU AR AILWERTHU TOCYNNAU:

  • Trwydded bersonol, ddiddymadwy yw eich tocyn a deil i fod, bob amser, yn eiddo’r hyrwyddwyr.  Rhaid rhoi’r tocyn hwn i’r hyrwyddwyr os gofynnir amdano.

  • Gwerthir eich tocyn/nau gan yr hyrwyddwyr yn uniongyrchol i chi, y cwsmer.  Diddymir unrhyw docynnau a brynir gan fusnes neu fasnachwyr sy’n torri amodau a thelerau gwerthu tocynnau. Drwy dderbyn yr amodau a’r telerau hyn rydych yn cadarnhau eich bod yn gwsmer.

  • Bydd eich tocyn/nau yn ANNILYS AR UNWAITH os cânt eu hailwerthu NEU EU CYNNIG I’W GWERTHU oni bai bod y gwerthiant drwy sianelau ailwerthu swyddogol yr Artist fel y’u hysbysebir, neu gyfnewid rhwng selogion asiant tocynnau (lle bo’n berthnasol).  Nid yw tocynnau a werthir drwy drydydd person a safleoedd gwerthu diawdurdod eraill, gan gynnwys mannau ocsiwn ar lein, yn ddilys ar gyfer mynediad.  Mae ailwerthu tocyn yn ei wneud yn annilys a gall arwain at wrthod mynediad.

  • Dim ond tocynnau a brynir drwy asiantaethau tocynnau cydnabyddedig sy’n ddilys ar gyfer mynediad.  Ceidw’r oedfan yr hawl i wrthod mynediad.
 
Bwciwch Nawr