Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Dr John Cooper Clarke

Bydd John Cooper Clarke yn hel ei bac i fynd ar ei daith wedi’i had-drefnu, ‘I Wanna Be Yours’, yng ngwledydd Prydain ac Iwerddon drwy fis Hydref 2021 hyd at fis Mehefin 2022. Oherwydd mawr alw amdano ychwanegwyd oed newydd yng Nghaerdydd yn Neuadd Dewi Sant nos Wener 10fed Mehefin 2022, a’r tocynnau ar werth i’r cyhoedd ddydd Gwener 2il Gorffennaf o ddeg o’r gloch y bore ymlaen.

Mae John Cooper Clarke, sydd hefyd yn mynd dan yr enw Bardd Salford, yn dipyn o ryfeddod:yn Fardd Llawryfog Pync, yn seren roc, yn eicon ffasiwn, yn gyflwynydd ar y teledu a’r radio, yn sylwebydd cymdeithasol a diwylliannol – mae’n un o hoff awduron a pherfformwyr Prydain.

Rhyddhawyd cofiant newydd John, I Wanna Be Yours, ar 15fed Hydref 2021 gan Picador.Mae’r llyfr yn chwilio’i fywyd hynod sy’n heigio gan gymeriadau go arbennig: o Nico i Chuck Berry; Bernard Manning i Linton Kwesi Johnson; Elvis Costello i Gregory Corso; Mark E. Smith i Gil Scott Heron a Joe Strummer ac ymlaen hyd at selogion a chydweithredwyr diweddarach fel Alex Turner, Plan B a Guy Garvey.Yn frith o hanesion ei yrfa berfformio ym myd roc a rôl, mae sioe John hefyd yn dadlennu ei farn hollgynhwysfawr syfrdanol ar ddiwylliant poblogaidd dros y canrifoedd: o Baudelaire ac Edgar Allan Poe, i Gelf Pop, cerddoriaeth pop, y pictiwrs, ffasiwn, pêl-droed a byd adlonaint – a hen hwyl a hanner ar hyd y ffordd.

Stondin sy’n ddigon i fynd â’ch gwynt chi ydi sioe newydd John, yn farddoniaeth ac yn weithiau ar barabl, sy’n rhannu straeon ei fywyd anhygoel a’i yrfa sgubol o lwyddiannus.  Bydd JCC yn mynd â chi ar daith anhygoel, yn ddarnau o’r llyfr newydd yn ogystal â’i fyfyrdodau arferol, ei barablu gwirion bost, riffiau, jôcs a smaldod drygionus.  

 
  • Pris Safonol: £25.50 | £32.50 | £38
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)Seddi'r stalau @ £25.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 

 
Bwciwch Nawr