Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Dick and Angel - Dare To Do It

Mae Dick ac Angel Strawbridge, sêr  'Escape to the Chateau' Channel 4 ar y lôn eto gyda’u Taith 'Dare to do it' gyda chymaint mwy i'w ddweud. Yn ystod y noson hynod ddifyr hon, mae'r ddau’n esbonio pwy ydyn nhw, o ble maen nhw wedi dod, sut wnaethon nhw gyfarfod a pham wnaethon nhw fentro! 

Mae miliynau o wylwyr ledled y byd wedi cael eu cyfareddu dros y blynyddoedd diwethaf gan eu hanturiaethau, ond mae gan yr Is-gyrnol, y Peiriannydd a’r cogydd Dick a'i wraig, Angel, sy’n entrepreneur a dylunydd, lawer o hanesion heb eu hadrodd.

Efallai eu bod yn 'gwpl od', ond mae gan y pâr carismataidd stori gariad i'w rhannu a byddant yn datgelu sut y daethant i gastell hardd, gyda theulu hardd, mewn rhan hardd o Ffrainc.

 
  • Pris Safonol: £32.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr