Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Dan Snow's History Hit - WEDI'I GANSLO

Daw hoff hanesydd gwledydd Prydain, Dan Snow, yn ei ôl i Neuadd Dewi Sant nos Wener 8 Hydref 2021 yn History Hit Live.

Gwêl y daith un o haneswyr darlledu enwoca’r byd, Dan Snow, yn mynd â’i ddull cyfweld agosatoch i’r llwyfan mewn deg dinas drwy hyd a lled Lloegr, yr Alban a Chymru.Bydd yn sgwrsio â rhai o’r goreuon ymhlith ein haneswyr am y straeon mwyaf o’r gorffennol yn ogystal â chlywed hanes y trefi a’r dinasoedd mae’n rhoi tro amdanynt.

Darlledir y cyfweliadau a chynnwys y sioe hefyd ar bennaf podlediad hanes y Deyrnas Unedig, Dan Snow's History Hit, sydd bellach yn sioe ddyddiol.Mae oedau â Phecynnau VIP i gael mynd y tu ôl i’r llwyfan a chyfarfod Dan ar ôl y sioe hefyd ar gael.

 
 • Pris Safonol: £28 | £35.50
 • History Hit – Pecyn VIP:  £92
  Mae’r pecyn yma’n cynnwys:
  • Un o’r seddi gorau yn y tŷ i fwynhau’r sioe
  • Bod yn un o’r ychydig gaiff gyfarfod Dan Snow cyn i’r oedfan agor.
  • Cael tynnu eich llun gyda Dan Snow gan ein Rheolwr VIP ar eich camera neu eich ffôn personol.
  • Bydd Dan Snow yn ateb cwestiynau gan y gwesteion VIP
  • Cael poster wedi’i lofnodi i gofio’r daith

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07743 839816 / 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Wedi’i ganslo