Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

ANCESTORS: Noson yng nghwmni Alice Roberts

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

I ddathlu ei chyhoeddiad newydd bydd Alice Roberts ar daith i fynd â ni ar siwrne’n ôl i darddiadau treftadaeth ein Cyndadau ein hunain.

Dewch at Alice yn y cnawd a hithau ar drywydd datrys hanes hynafiaid Prydain, yn mynd â ni ar hyd ei thaith eang yn ddarlledwr, yn hanesydd, yn archeolegydd ac yn athro, i ateb rhai o’r cwestiynau mwyaf anhysbys am ein gorffennol ein hunain.

Tocynnau £30 (Ymlaen Llaw)
Tocyn a Chopi wedi’i Lofnodi o Ancestors - £45

Taith ryfeddol ar hyd llinach Prydain drwy saith corfflan.Drwy ddefnyddio datblygiadau newydd mewn geneteg a mynd â ni drwy ddarganfyddiadau archeolegol o bwys, mae’r Athro Alice Roberts yn ein helpu i ddeall bywyd heddiw’n well.

‘While the rest of us read words, Alice reads bones - and what stories they have to tell.In her hands they seem slick with life, bearing messages from ancient worlds.I was captivated.' 
– Neil Oliver

‘This is a terrific, timely and transporting book - taking us heart, body and mind beyond history, to the fascinating truth of the prehistoric past and the present’
Bettany Hughes

Yn aml byddwn yn synio am Brydain yn ymgodi o unman yn sgìl cyrraedd y Rhufeiniaid.Ond yn Ancestors, mae’r archeolegydd, y darlledwr a’r academydd amlwg yr Athro Alice Roberts yn chwilio’r hyn y gallwn ei ddysgu am y Brythoniaid cynharaf oll, o gorfflannau a thrwy ddefnyddio technoleg newydd i ddadansoddi DNA hynafol.

Dyma gynhanes Prydain sy’n torri tir newydd, a adroddir drwy saith corfflan gyfareddol, sy’n dysgu rhagor i ni amdanom ein hunain ac am ein hanes: sut roedd pobl yn mynd a dod a sut daeth i ni fod ar yr ynys yma.Mae’n chwilio teithiau angof ac atgofion am ymfudiadau ers talwm byd, wedi’u sgrifennu mewn genynnau a’u cadw dan ddaear am filoedd o flynyddoedd.

Dyma lyfr am berthyn: am gerdded mewn mannau hynafol, yn dilyn camre’r cyndadau.Mae’n chwilio ein llinach fyd-eang gydgysylltiedig a’r profiad dynol sy’n ein clymu i gyd ynghyd.Estyn yn ôl mewn amser sydd yma, i ddod o hyd i ni’n hunain a’n lle yn y byd.

Addas at 14 oed a throsodd

 
  • Standard Price: £30
  • Tocyn a Chopi wedi’i Lofnodi o Ancestors: £45

    Y llyfr i’w gasglu ar noson y perffomiad  Rhaid i ddeiliaid tocynnau gyflwyno tocyn dilys i’r digwyddiad neu brawf o brynu yn gyfnewid am y copi o’r llyfr

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr