Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Y Sioe Elvis Fyd-enwog yn serennu Chris Connor - AILDREFNU

Yn serennu ac a gynhyrchwyd gan y perfformiwr Elvis byd-enwog CHRIS CONNOR. Gyda’i fand byw deuddeg darn 'THE STEELS' a lleisiau’n gefn gan 'The Sweet Harmonies'.  Cynhyrchiad theatr dwyawr godidog, yn ail-greu dau o gyngherddau poblogaidd Elvis Presley.  

Mae’r sioe yma’n ail-greu gyda pharch ac yn ddilys ELVIS ar ei orau oll gydag ail-greu dau gyngerdd! - yn gwerthu pob tocyn ym mhob theatr! 

Heb flewyn ar dafod, byddwch yn teimlo eich bod wedi’ch cipio’n ôl i’r oes a fu.  

Os na fuoch yn ddigon lwcus i weld Elvis yn fyw, byddwch yn cerdded allan o’r cyngerdd yma’n teimlo eich bod wedi’i weld yn wir! Mae llawer o selogion Elvis dan deimlad pan adawan nhw’r sioe. 

Dim ond UN Elvis Presley sydd, ond serch hynny mae selogion drwy’r byd yn grwn yn sôn am CHRIS CONNOR sydd mor rhyfeddol o debyg i Elvis o ran ei bryd a’i wedd a’i lais a’i ystumiau.  

Rheolwr Chris Connor -  Lisa Matthews -

“Chris has built a huge following all around the world.  He is shy and very humble off stage,however on stage he transforms into Elvis, it can be at times very spooky. Chris makes sure that his tribute is respectful at all times, and as authentic as possible. 

Audience members are left in tears and in shock during and after the shows, with the very  close likeness in looks, voice, mannerisms and moves.

Chris has worked very hard to become the world leading Elvis Performer, and he is very  grateful for the continued support he receives from all fans across the globe.  

This show is made by Elvis fans for Elvis fans. You seriously do not want to miss this electric show!” 

'SEEING IS BELIEVING'…. 

Geirda gan The Telegraph -  'The best Elvis tribute show in the World' 

Bwriodd pôl-piniwn selogion Elvis Presley cynta’r byd bleidlais drosti’n – Deyrnged Fwya’r Byd i Elvis!  - dyfarnwyd yn Memphis.  

Meddai Joe Esposito (Ffrind closiaf Elvis a’i reolwr teithio) yn Memphis Tennessee - 
“wow that boy is good he looks just like Elvis with the same energy on stage"  

Martin Fontaine – (actor yn stori Elvis) yn dweud ar goedd -
 “Chris Connor is to me the closest thing to the King I’ve ever heard and ever seen in my life. I’m in shock, it’s simply amazing…” 

Jerry Schilling (aelod o The Memphis Mafia a ffrind clòs) ar y teledu yn fyw yn Awstralia -
"I have been following Chris Connor’s career - he is simply the best out there "  

Y Sioe Elvis Fyd-enwog yn serennu Chris Connor

 
  • Pris Safonol: £27.50
  • Cylch Aur - argaeledd cyfyngedig: £32.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr