Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

What's Love Got To Do With It - AILDREFNU

Mae hi’n bryd i selogion Tina Turner hwylio at barti a’r sioe deithiol sgubol o lwyddiannus What’s Love Got To Do With It? ar ei ffordd yn ôl i Gaerdydd ar ail flwyddyn ei thaith enfawr yng ngwledydd Prydain.

Sioe orfoleddus ydi What's Love Got To Do With It? sy’n dathlu cerddoriaeth y gantores anhygoel Tina Turner.

Ym mis Chwefror 2019 y lansiwyd y sioe ac ers hynny mae theatrau mewn trefi a dinasoedd drwy hyd a lled gwledydd Prydain dan eu sang - gan gynnwys Neuadd Dewi Sant yn gynt y mis yma. Bellach, yn rhan o daith 2020, fe welir What’s Love Got To Do With It? yn sgubo selogion unwaith eto pan ddaw yn ei hôl i Neuadd Dewi Sant.

Y cynhyrchwyr arobryn roes i chi’r sioe sgubol o lwyddiannus Whitney - Queen Of The Night sy’n cynnig i chi What’s Love Got To Do With It?, sef y deyrnged orau fyw fyd bosib i un o artistiaid cerddorol mwyaf eiconig a hoff yr ugeinfed ganrif.

Yn y sioe theatr sgubol o lwyddiannus yma, caiff y gynulleidfa ddisgwyl noson yn heigio gan egni, yn roc a rôl sy’n eli i’r galon yn cynnwys hits mwyaf Tina a berfformir gan ddawn leisiol anhygoel Elesha Paul Moses (Whitney - Queen Of The Night, The Voice, X Factor) ac iddi’n gefn band byw llawn.

Yn bwrw trem yn ôl ar yrfa syfrdanol yn ymestyn dros fwy na hanner can mlynedd, caiff y gynulleidfa flas ar glywed trefniannau cerddorol aruthrol o hits clasurol mwyaf poblogaidd Tina gan gynnwys: Private Dancer, What's Love Got To Do With It?, Proud Mary, River Deep, Nutbush City Limits, Simply The Best a llawer at hynny. Mae’r profiad cerddorol yma’n rhy dda i’w golli, yn chwip o ddathliad un o gantoresau mwyaf ein dydd.

 
  • Pris Safonol (uchafswm o 6 thocyn y pen): £26 | £29 | £31
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): Seddi'r stalau £26.00 yr un

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr