Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 4 Mehefin gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - The Boys are Back! 5ive / A1 / Damage / 911

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Dyma’r hogiau yn eu holau! Gewch i weld 5ive, A1, Damage a 911 yn Neuadd Dewi Sant ar y 23ain Mawrth 2020, yn dod â sioe atoch chi sydd llawn dop o glasuron pop yn hits i gyd. Pedair act, un noson fythgofiadwy! Tocynnau Mynediad Cyffredinol a VIP / Cwrdd a Chyfarch ar werth i’r cyhoedd ddydd Mercher 10fed Ebrill am ddeg o’r gloch.

Oherwydd amgylchiadau nas rhagwelwyd, canslwyd y sesiwn Gyfarch ar gyfer y perfformiad hwn. Cysylltwch â’ch man talu i drefnu ad-daliad. Bydd y cyngerdd dal yn cael ei gynnal.

 
Pris Safonol £25.00 | £29.00 | £35.00

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Wedi’i ganslo