Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 2 Tachwedd 2020 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Katie Melua

Ac Eraill

Mae’r artist aml ei gwobr Katie Melua yn hel ei phac unwaith eto yn 2020 ar daith enfawr ledled gwledydd Prydain ac Ewrop. 

Cyn yr oedau newydd ceir rhyddhau ym mis Tachwedd 2019 yr albwm Live in Concert  sy’n cynnyws Côr Merched Gori yn Central Hall Westminster, Llundain.

Mae’r cyngerdd yma’n cychwyn yn y man lle ganed Katie, sef Georgia, â’i pherfformiad solo o’r gân werin Tu Asa Turpa Ikavi. Mae Plane Song – a berfformir gyda’i brawd Zurab – yn sôn am eu plentyndod yn ninas Kutaisi, wedyn Belfast, sy’n olrhain mudo ei theulu i ynysoedd Prydain.

Mae’r sioe’n mynd rhagddi â chaneuon o saith albwm stiwdio Katie yn cynnwys hits a gemau cudd, ffefrynnau’r selogion a hanesion o’i gorffennol – a pherfformiad mawreddog o A Wonderful World Louis Armstrong.

"Bewitching…ravishing…spellbinding"
Sunday Times 

“Exquisite…remarkable"
The Independent

 
 • Pris Safonol: £22.50 | £32.50 | £45.50
 • Diemwnt, Pecyn VIP Cwrdd â Katie: £132
  • Mae’r pecyn yma’n cynnwys sedd yn y tair rhes flaen.
  • Cyfle dihafal i gyfarfod Katie yn syth ar ôl y sioe.
  • Llun gyda Katie yn defnyddio eich ffôn neu eich camera eich hun*.
  • Cortyn gwddw lledr wedi’i ailgylchu a phres VIP i gofio’r daith.
  • Print celf argraffiad cyfyngedig y daith, wedi’i lofnodi.

   * Bydd Katie ar gael i dynnu llun gan ddefnyddio ffôn neu gamera’r cwsmer, ac aelod o’r tîm VIP yn tynnu’r llun.
 • Aur, Pecyn VIP Sedd gyda’r Gorau: £82
  • Mae’r pecyn yma’n cynnwys sedd yn y chwe rhes flaen.
  • Rhodd ddethol y daith a ddewiswyd gan Katie.
  • Print celf argraffiad cyfyngedig y daith, wedi’i lofnodi.
 • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)Seddi'r stalau @ £22.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Wedi’i ganslo