Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Gatecrasher Classical, Cardiff

DRYSAU 7PM

Gwêl dydd Sadwrn 11eg Ebrill 2020 Gatecrasher Classical sy’n torri tir newydd yn meddiannu’r oedfan o fri, Neuadd Sant Dewi Caerdydd ar gyfer y digwyddiad untro dethol yma. 

O fewn oriau roedd pob tocyn wedi’i werthu i ddigwyddiadau début Gatecrasher Classical yn Sheffield ac roedden nhw’n brofiadau gwirioneddol drawiadol, yn mynd â’r brand byd-eang i uchelfannau newydd a chynulleidfaoedd newydd fel ei gilydd ac eisoes ymunodd â rhestr y profiadau bythgofiadwy yn hanes chwarter canrif Gatecrasher. 

Ar ôl i ymatebion gwych ddod i law gan glybwyr, artistiaid a pherfformwyr, a channoedd o alwadau am Gatecrasher Classical mewn dinasoedd eraill, addawodd Gatecrasher rannu hud eu digwyddiadau Classical â dinasoedd a chanddyn nhw gyfoeth o dreftadaeth gerddorol a does dim dwywaith nad ydi hynny’n wir yn achos prifddinas Cymru! Yr union amgylchfyd i’r sioe untro ddethol yma – Remade, Remixed & Recharged. 

Mae Gatecrasher Classical yn addo i’w selogion brofiad i’w syfrdanu’n syn, a llu o Ganwyr Byw yn perfformio ochr yn ochr â’r Gatecrasher Orchestra. Ochr yn ochr â’r rhestr draciau, sef chwarter canrif o Gatecrasher, a gasglwyd gan un o feibion Gatecrasher ei hun, Scott Bond, bydd y digwyddiad yn cynnwys traciau ac ailgymysgiadau gan DJ Tiesto, Faithless, Ferry Corsten, Paul Oakenfold, Paul van Dyk, Robert Miles, Solarstone a anfarwolir i gyd gan y Gatecrasher Orchestra deugain darn. Gewch chi ddisgwyl munudau lawer pan fo breichiau’n chwifio ac un profiad bythgofiadwy.

Dyma Gatecrasher ar ei orau.

 
Pris Safonol £32.00 | £35.95 | £39.95 | £43.00 | £45.95 | £49.95 | £59.95
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith - ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 seddi'r stalau @
£32.00 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Wedi’i ganslo