Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Uriah Heep - Taith Hanner Canmlwyddiant - AILDREFNU

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Bydd y band roc poblogaidd Uriah Heep yn dathlu eu penblwydd yn 50 mewn steil ar eu taith o’r DU a byddant yn dod i Neuadd y Ddinas ddydd Sadwrn 2 Hydref 2021.

Gwerthodd y band o Lundain bum miliwn a deugain syfrdanol o albymau drwy’r byd yn grwn, a rhyddhau hits aruthrol ar ddwy lan yr Iwerydd gan gynnwys Easy Livin’, The Wizard, Sweet Lorraine a Stealin’.

Ar hyn o bryd mae eu rheng yn cynnwys y canwr gitâr blaen a rhythm Mick Box, y canwr allweddell Phil Lanzon, y canwr blaen Bernie Shaw, y drymiwr Russell Gilbrook, a’r canwr bas Davey Rimmer. 

Meddai’r aelod sylfaenu, Mick Box: “Who would have imagined back in 1970 that Uriah Heep would still be here celebrating their 50th anniversary? It is an amazing feat especially as the band are still a vibrant force in the live arena and still producing albums like the latest one Living the Dream, that has been lauded by the fans and media alike as one of their best in our career.

“It is with great pride that we enter this 50th Anniversary with the same passion, desire and love of what we do, and long may it last. There are still horizons to conquer and new songs to write and perform, and it feels like the adventure has just begun. A big thank you has to go to the fans that have kept with us every inch of the way, and they just keep growing in numbers by the day. Feeling good, you bet I am! ‘Appy days!”

 
  • Pris Safonol: £37.50 | £42.50
  • Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)Seddi'r stalau @ £37.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

CYFYNGIADAU AR AILWERTHU TOCYNNAU:

  1. Trwydded bersonol, ddiddymadwy yw eich tocyn a deil i fod, bob amser, yn eiddo’r hyrwyddwyr.  Rhaid rhoi’r tocyn hwn i’r hyrwyddwyr os gofynnir amdano.
  2. Gwerthir eich tocyn/nau gan yr hyrwyddwyr yn uniongyrchol i chi, y cwsmer.  Diddymir unrhyw docynnau a brynir gan fusnes neu fasnachwyr sy’n torri amodau a thelerau gwerthu tocynnau. Drwy dderbyn yr amodau a’r telerau hyn rydych yn cadarnhau eich bod yn gwsmer.
  3. Bydd eich tocyn/nau yn ANNILYS AR UNWAITH os cânt eu hailwerthu NEU EU CYNNIG I’W GWERTHU oni bai bod y gwerthiant drwy sianelau ailwerthu swyddogol yr Artist fel y’u hysbysebir, neu gyfnewid rhwng selogion asiant tocynnau (lle bo’n berthnasol).  Nid yw tocynnau a werthir drwy drydydd person a safleoedd gwerthu diawdurdod eraill, gan gynnwys mannau ocsiwn ar lein, yn ddilys ar gyfer mynediad.  Mae ailwerthu tocyn yn ei wneud yn annilys a gall arwain at wrthod mynediad.
  4. Dim ond tocynnau a brynir drwy asiantaethau tocynnau cydnabyddedig sy’n ddilys ar gyfer mynediad.  Ceidw’r oedfan yr hawl i wrthod mynediad.
 
Bwciwch Nawr