Ultimate Eagles

Yn syth ar ôl eu taith ysgubol o lwyddiannus yn Ewrop, Awstralia a Seland Newydd, dyma’r Ultimate Eagles yn eu holau unwaith eto  berfformio eu hits chwedlonol a ffefrynnau diweddarach.

 “Y Peth Ail Orau i’r Eagles!” medden nhw ac yn y sioe yma mae’r Ultimate Eagles yn ail-greu cerddoriaeth y Chwedl Americanaidd yn gywir ac â pharch yn anad neb.  Mae galw amdanyn nhw drwy’r byd yn grwn ac fe’u gwyliwyd dros 15,000,000 o weithiau ar y cyfryngau ar lein, yn dyst i’w poblogrwydd drwy’r gwledydd a’u safle i’w mawr chwenychu yn “Sioe Eagles Fwya’r Byd”. 

Gyda pherfformio’n fyw bethau prin a chlasuron werthodd gyda’r gorau, mae’r sioe’n dwyn yn ei sgìl y Gorau Oll o blith profiadau’r Eagles yn fyw, a gyflwynir gan gerddorion gyda gorau’r byd a dreuliodd eu gyrfaoedd ar eu hyd yn y safle uchaf. Yn y gorffennol rhannodd yr aelodau lwyfannau gwyliau ac ymddangos ochr yn ochr ag artistiaid megis Queen, Iron Maiden, Status Quo, Journey, Van Morrison, y Royal Philharmonic Orchestra, Stevie Wonder, Paul McCartney, Ringo Starr, Cliff Richard, John Legend ac wrth gwrs, yr Eagles eu hunain.

 
 Pris Safonol £26.95
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant   £2 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr
 
18.00  Bar yn agor
19.30  DECHRAU
20.30 - 20.50  Egwyl
21.50  DIWEDD                                                             

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.