Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Tony Hadley

A Gwesteion Arbennig

Mae Tony Hadley, un o’r lleisiau enwocaf yng ngherddoriaeth Prydain, wedi cyhoeddi taith enfawr yng ngwledydd Prydain yn 2022, i ddathlu deugain mlynedd hynod ym myd cerdd.

I ddathlu pedwar degawd ers i Tony ryddhau cerddoriaeth gyntaf gyda’i fand cynt Spandau Ballet (dathliad oedd i ddechrau yn yr arfaeth yn 2020), bydd y daith, a wêl Tony yn perfformio gyda’i fand The Fabulous TH Band, yn galw heibio i un ar bymtheg ar hugain o oedau drwy hyd a lled y gwledydd, yn cychwyn ar 1af Mawrth yn Bexhill, ac yn dod i ben yn Blackpool Opera House ar 27ain Mai.

Mae llais digamsyniol Tony yn dal i heigio gan angerdd a thaerineb fel yr oedd ers talwm.  Fel sy’n weddus i ddathliad mawr un o’r lleisiau mwyaf ym myd pop, bydd Tony yn perfformio traciau o bob cam o’i yrfa, yn llais Spandau Ballet ac yn artist solo.

O’i ddechreuadau yn rheng flaen mudiad y Rhamantwyr Newydd, enillodd Tony iddo’i hun yr anrhydedd o fod yn un o ganwyr mwyaf byd pop. Bu gan Spandau Ballet nifer o senglau ac albymau ar frig y siartiau drwy’r byd yn grwn, gan gynnwys y gân aruthrol Through the Barricades, y rhif un drwy’r gweldydd True, a thema answyddogol Chwaraeon Olympaidd Llundain Gold.

Yn artist solo perfformiodd Tony ym mhedwar ban byd gyda’i fand, bandiau swing, a cherddorfeydd. Yn 2005 dyfarnwyd iddo Fathodyn Aur gan Academi Cyfansoddwyr a Chyfansoddwyr Caneuon Prydain; ac yn 2007 fe’i gwelwyd yn ennill lleng newydd o selogion pan ymddangosodd fel Billy Flynn yn Chicago ar lwyfan yn y West End.

Yn 2018 rhyddhaodd Tony ei albwm solo y bu mawr edrych ymlaen ato Talking To The Moon. Cafodd yr albwm groeso brwd i’w ryfeddu a dod yn Albwm yr Wythnos BBC Radio 2 a’r sengl gyntaf Tonight Belongs To Us oedd Sengl yr Wythnos.  

Y llynedd rhyddhaodd Tony y sengl newydd sbon danlli grai Obvious, a sgrifennwyd ar y cyd â Mick Lister run fath â Talking To The Moon, a oedd unwaith eto ar restr chwarae BBC Radio 2.

Ochr yn ochr â’i yrfa gerdd, heb sôn am ei waith darlledu ar y radio a’r teledu ill dau, cafodd Tony MBE ym mis Rhagfyr 2019 yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd Brenhines Lloegr am ei waith elusennol i’r Hosbis i Blant Shooting Star.

Mae Tony yn cyflwyno sioe radio ar foreau Sul ar BBC 3 Counties Radio, a dechreuodd sianel podledu a YouTube ym mis Gorffennaf 2020 o’r enw ‘Stars Cars Guitars’ gyda Jim Cregan (y gitarydd roc, y cyfansoddwr caneuon a’r cynhyrchydd arobryn) ac Alex Dyke (yr hen law ym myd darlledu ar y teledu a’r radio ym Mhrydain). Mae’r podlediad yn cynnwys y tri yn sôn am anturiaethau roc a rôl, eu hoff geir a hanesion y sêr a’r ffrindiau gwrddon nhw ar y daith; ac mae’n sôn am themâu llwyddiant, enwogrwydd, teulu, chwerthin, atgofion a breuddwydion.

 
 • Pris Safonol: £30.50 | £38.00 | £50.50
 • Pecyn VIP am £123
  • Cwrdd a Chyfarch Tony Hadley
  • Tocyn i un o’r seddi gorau
  • Rhodd o blith nwyddau dethol
  • Bag cario’r daith
  • Print A5 y daith y gellir ei fframio, wedi’i lofnodi gan Tony Hadley
  • Cofrodd Laminedig a Chortyn Gwddw VIP

 • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £30.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr